دوشنبه  20  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی حدادی اصل

هفدهمین دوره مسابقات ملی بتن کشور

پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 16:56
هفدهمین دوره مسابقات ملی بتن دانشجویان کشور صبح امروز باحضور ۸۱ تیم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج آغاز شد.
http://ana.ir/i/428838
تیم دانشجویی واحد نجف‌آباد مقام نخست مسابقات ملی بتن را کسب کرد

تیم دانشجویی واحد نجف‌آباد مقام نخست مسابقات ملی بتن را کسب کرد

کسب 4 مقام توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج در مسابقات ملی بتن

کسب 4 مقام توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج در مسابقات ملی بتن

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد فاتح مسابقات ملى بتن شدند

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد فاتح مسابقات ملى بتن شدند