شنبه  18  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

تجلیل از دانشجویان قهرمان دانشگاه آزاد اسلامی

سه شنبه 14 آبان 1398 ساعت 19:14
مراسم تجلیل از دانشجویان قهرمان دانشگاه آزاد اسلامی بعدازظهر امروز با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.
http://ana.ir/i/443711
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری منصوب شد