شنبه  21  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی حدادی اصل

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

سه شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:11
صبح امروز مراسم تکریم سیدعلی ابطحی و معارفه بابک نگاهداری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با حضور دکتر محمد مهدی طهرانچی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.
http://ana.ir/i/492090
سرپرست مرکز گزینش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

سرپرست مرکز گزینش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از بیمارستان فرهیختگان

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از بیمارستان فرهیختگان

نخستین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

نخستین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

درباره امتحانات پایان ترم بر اساس آخرین وضعیت شهرها تصمیم‌گیری خواهد شد/ هم سلامت دانشجویان مهم است هم استانداردهای علمی امتحانات

درباره امتحانات پایان ترم بر اساس آخرین وضعیت شهرها تصمیم‌گیری خواهد شد/ هم سلامت دانشجویان مهم است هم استانداردهای علمی امتحانات

ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه سه مطالبه مقام معظم رهبری از مسئولان دانشگاه آزاد است/ دانشگاه آزاد اسلامی در آموزش مجازی پیشرو بوده است

ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه سه مطالبه مقام معظم رهبری از مسئولان دانشگاه آزاد است/ دانشگاه آزاد اسلامی در آموزش مجازی پیشرو بوده است