جمعه  13  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
وحید خدادادی

کارگران مشغول کارند؛ جرثقیل‌های عظیم درختان را بلیعده

پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 16:10
سازه‌ای عظیم در مقابل چشم ساکنان در حال قد کشیدن است. سازه‌ای که تپه‌های اطراف را بلعیده و مشخص نیست به چه منظور در چشم‌انداز جنگل‌ها هر روز بلندقدتر می‌شود.
http://ana.ir/i/396547