پنجشنبه  26  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
وحید خدادادی

نقاهتگاه کرونایی ایران‌مال

يكشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 13:54
ایران‌مال در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی مرکز نمایشگاهی خود را به نقاهتگاه بیماران کرونایی اختصاص داده است و اکنون دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول پذیرش و درمان بیماران این مرکز است.مرکز مراقبتی ایران‌مال دراختیار بیمارانی است که دوران سخت بیماری کرونا را پشت سر گذاشته و برای گذراندن دوران نقاهت بیماری خود نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند.
http://ana.ir/i/485497
خادم حسینی: طب اسلامی می‌تواند به درمان کرونا کمک کند/ آذین: نتايج تحقیقات پزشکی با خطا همراه هستند

خادم حسینی: طب اسلامی می‌تواند به درمان کرونا کمک کند/ آذین: نتايج تحقیقات پزشکی با خطا همراه هستند