پنجشنبه  26  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی حدادی اصل

فرماندهان سلامت

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 14:36
پرستار فردی است که در زمینه اصول علمی و مهارتهای حرفه‌ای مراقبت، درمان و آموزش بیماران تحصیل کرده و در آن مهارت داشته باشد. این جمله به معنی شغلی حرفه پرستار می پردازد، اما پرستاری جدا از این واژه ها با عشق به شغل خود و حس انسان دوستی به کار می پردازد و به طور خاص با شیوع ویروس کرونا و بالا رفتن میزان بیماران به خوبی می توانیم به این واژه ها پی ببریم.
http://ana.ir/i/486627