پنجشنبه  19  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
عمید فراهی

چهره شهر در اوج دوباره کرونا

شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 14:48
با اوج‌گیری دوباره شیوع و ابتلا کرونا در کشور شهروندان برای انجام کارهای روزمره خود از لوازم محافظتی شخصی نظیر، ماسک، دستکش و محافظ صورت استفاده می‌کنند با این وجود استفاده این لوازم در میانسالان و افراد مسن نمود بیشتری دارد و افراد جوانتر توجه کمتری به این موضوع دارند که باعث در معرض خطر قرار گرفتن بیشتر جوانان شده است.
http://ana.ir/i/494082
فیلم/ جدید‌ترین آمار بیماران کرونا تا 17 خرداد

فیلم/ جدید‌ترین آمار بیماران کرونا تا 17 خرداد