چهارشنبه  30  مهر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
گزارش تصویری/ عمید فراهی؛

کرونا به کافه‌ها هم رحم نکرد!

چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 11:27
پس از شیوع ویروس کرونا، رستوران‌ها و کافه‌ها یکی از آن مشاغلی بودند که با رکود سنگینی روبرو شدند؛ از تعطیلی گرفته تا تغییر مشاغل و تبدیل به میوه‌ فروشی! گزارش تصویری پیش‌رو شرح حالی است از آخرین وضعیت کافه‌های تهران.
http://ana.ir/i/514918
 متفاوت‌ترین تم‌های استفاده‌شده در رستوران‌های جهان

متفاوت‌ترین تم‌های استفاده‌شده در رستوران‌های جهان

اعمال محدودیت‌های یک‌هفته‌ای به دلیل شیوع کرونا در پایتخت

اعمال محدودیت‌های یک‌هفته‌ای به دلیل شیوع کرونا در پایتخت