دوشنبه  07  مهر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
صنعت دانشگاهی3/ آنا گزارش می‌دهد؛

همه چیز در مورد ماموریت مطالعاتی دانشگاه آزاد/ دانشجویان دوره دکتری امکان حضور در این دوره را دارند؟

سه شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 16:49
دانشگاه آزاد اسلامی در قالب بخشنامه‌ای امکان ماموریت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت را با دریافت حقوق ماهانه فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ساماندهی و برنامه‌های پژوهشی براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی و ماموریت‌گرایی دانشگاه، ماموریت مطالعاتی را در دستور کار قرار داده است.

براساس این رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی فرصت مطالعاتی به ماموریت مطالعاتی تغییر کرده است و اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان می‌توانند این دوره مطالعاتی را در داخل یا خارج از کشور طی کنند.

ماموریت مطالعاتی چیست؟

شاید این سوال مطرح شود که اساسا ماموریت مطالعاتی چیست و چگونه می‌تواند از آن استفاده کرد. براساس دستورالعملی که دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه صادر کرده ماموریت مطالعاتی در جامعه و صنعت باید ماهیتی علمی، پژوهشی و فناورانه داشته باشد و شورای پژوهش و فناوری استان‌ها می‌تواند درباره ماموریت مطالعاتی اساتید و دانشجویان تصمیم‌گیری کنند.

بر این اساس اعضای هیئت‌علمی می‌توانند درخواست‌های شناسایی‌شده خود از صنعت و جامعه را به شورای پژوهشی واحدها ارائه دهند و سپس نتیجه بررسی واحد به شورای پژوهش و فناوری استان ارائه شود تا شورای پژوهش و فناوری استان‌ها مقدمات لازم برای انعقاد قرارداد را فراهم کند. بعد از انعقاد قرارداد موافقت شورای پژوهش و فناوری استان‌ها به عضو هیئت‌علمی اعلام می‌شود تا بتواند موافقت رسمی دانشگاه را در این زمینه دریافت کند.

مجوز نهایی باید به امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و در واحدهای مستقل به امضای رئیس واحد برسد.

مدت ماموریت مطالعاتی چقدر است؟

دانشگاه آزاد اسلامی مدت ماموریت مطالعاتی حداقل یک نیمسال و حداکثر دو نیمسال تحصیلی است که امکان استفاده از مدت زمان سه ماهه تابستان در طول دوره وجود دارد.

اعضای هیئت‌علمی به دو صورت پاره‌وقت و تمام‌وقت باید در واحد علمیاتی حضور یابد. در صورت انتخاب پاره‌وقت دست‌کم 2 روز کاری در هفته و تمام‌وقت 5 روز کاری در هفته است.

اعضای هیئت‌علمی باید گزارش پیشرفت کار خود را به شورای پژوهش استان ارائه دهند، همچنین گزارش جمع‌بندی باید به پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شود.

شورای پژوهشی واحد باید تکالیفی عضو هیئت‌علمی را در قبال دانشگاه در شرایط حضور، غیبت یا نیمه‌وقت بودن را به‌روشنی مشخص کند.

رئیس شورای پژوهش و فناوری استان باید گزارش ماموریت‌های انجام‌شده را هر شش ماه یک‌بار (پایان شهریور و اسفند) به پژوهشگاه ارسال کند.

شرایط و الزامات پذیرش متقاضیان چیست؟

اعضای هیئت‌علمی برای شرکت در دوره مطالعاتی باید وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی داشته باشند. اعضای هیئت‌علمی با وضعیت استخدامی هم به‌شرط داشتن حداقل سابقه اجرای 2 میلیارد ریال طرح پژوهشی برون دانشگاهی می‌تواند متقاضی دوره ماموریت مطالعاتی باشند.

اعضای هیئت‌علمی باید مرتبه علمی استادیاری و بالاتر داشته باشند. به تشخیص شورای پژوهشی واحد رشته و تخصص عضو هیئت‌علمی با نیازهای واحد عملیاتی مرتبط باشد. عضو هیئت‌علمی متقاضی استفاده از ماموریت مطالعاتی باید در دو سال گذشته رکود علمی نداشته باشد.

اعضای هیئت‌علمی باید چهار سال سابقه خدمت و حداقل دو سال فاصله سنواتی بین دو ماموریت مطالعاتی داشته باشند. رئیس واحد دانشگاهی با استفاده عضو هیئت‌علمی از ماموریت مطالعاتی مبنی بر عدم ایجاد خلل در فعالیت‌های آموزشی یا پژوهشی موافقت می‌کند.

اعضای هیئت‌علمی که در سازمان مرکزی سمت اجرایی دارند باید موافقت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دریافت شود.

اعضای هیئت‌علمی رشته‌های هنر در مرتبه مربی با حداقل پایه 10 می‌توانند از ماموریت مطالعاتی استفاده کنند. حداکثر سنوات خدمتی فرد متقاضی نباید بالاتر از 25 سال باشد.

در دوره‌های تمام‌وقت حضور عضو هیئت‌علمی در واحد عملیاتی تمام‌وقت است و در دوره‌های ماموریت مطالعاتی پاره‌وقت واحدهای موظفی تدریس را نصف تقلیل می‌دهند. متقاضی باید در انتهای دوره دستاوردهای آن را به همراه راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود امور و موضوعات مهم پژوهشی گزارش دهد.

واحد عملیاتی موظف است براساس مقررات داخلی خود و از طریق عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه حق‌التحقیق عضو هیئت‌علمی را پرداخت کند. هزینه ایاب و ذهاب و اسکان عضو هیئت‌علمی با واحدهای عملیاتی است که باید در قرارداد قید شود.

واحد عملیاتی می‌تواند عضو هیئت‌علمی را برای نشر نتایج تحقیقات یا دریافت اطلاعات به مدت یک‌ماه به سمینارها و کنگره‌های علمی بین‌المللی اعزام کند. واحد عملیاتی باید از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد یا رساله‌های دکتری دانشجویان عضو هیئت‌علمی حمایت کند. موضوع پایان‌نامه و رساله باید متناسب با نیازهای واحد عملیاتی باشد.

عضو هیئت‌علمی همچنین براساس قرارداد دانشگاه با واحد علمیانی می‌تواند از تسهیلات و حمایت‌های واحد عملیاتی استفاده کند.

عضو هیئت‌علمی متقاضی ماموریت، حکم ماموریت پژوهشی دریافت می‌کند. دانشگاه حقوق و مزایای عضو هیئت‌علمی را مطابق با حکم استخدامی وی پرداخت می‌کند. دوره ماموریت مطالعاتی در زمره امتیاز کار اجرایی برای عضو هیئت‌علمی در نظر گرفته می‌شود و اساتید می‌توانند از آن در ترفیع، ارتقای رتبه و سهمیه پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی استفاده کند.

ماموریت مطالعاتی در خارج از کشور

دانشگاه آزاد اسلامی امکان گذراندن ماموریت مطالعاتی در خارج از کشور فراهم کرده است. استفاده اعضای هیئت‌علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی از ماموریت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور مشروط به داشتن حداقل 4 سال سابقه خدمت و 2 سال فاصله سنواتی بین دو ماموریت مطالعـاتی بـا رعایـت سـقف 10 درصـد از کـل اعضای هیئت‌علمی استادیار به بالای واحدهای دانشگاهی در همان سال و چاپ حداقل یک مقاله در مجله‌های معتبر بـا نمایه JCR یا دو مقاله در نشریات علمی معتبر یا ثبت یک اختراع بین‌المللی یا اتمام یک طرح پژوهشی برون دانشـگاهی بـا حداقل یک میلیارد ریال به‌عنوان مجری است.

آغاز دوره ماموریت مطالعاتی نباید اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی گروه مربوط را مختل کند و تـا حـد امکـان هم‌زمان با آغاز نیمسال تحصیلی باشد. در صورت قطع استفاده از ماموریت مطالعاتی به دلایلـی ماننـد بیمـاری و وقـوع حوادث غیرمترقبـه و فورس مـاژور پژوهشگر ملزم به استرداد وجوه اخذ شده نیست. لیکن در صـورت انصـراف از انجـام ماموریت مطالعـاتی کلیـه وجوه پرداختی باید مسترد شود. درصورتی‌که عضو هیئت‌علمی به دلیل نگرفتن روادید، به کشور بازگردد؛ با توجه به شرایط و مدتی که در خارج از کشور بوده است، هزینه‌های انجام‌شده در قبال ارائه اسناد مثبته به وی پرداخت می‌شود.

در صورت اخذ اعتبارات تحقیقاتی خارج از کشور (Fund) اعضای هیئت‌علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی می‌توانند برای مدت یکسال با دریافت حقوق و مزایا بدون دریافت حق مرتبه علمی از ماموریت مطالعاتی استفاده کنند. حق بیمه متقاضی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می‌شود. دوره ماموریت مطالعاتی جز سنوات خدمت متقاضی محاسبه می‌شود.

ماموریت مطالعاتی در یکی از دانشگاه‌های معتبر یا مؤسسات معتبر بین‌المللی انجام می‌شود و تأیید اعتبـار ایـن مراکز با شورای پژوهش و فناوری استان است که موظف است گزارش شش ماه اطلاعات مربوطه را بـه پژوهشـگاه و شـبکه آزمایشگاهی ارائه دهد.

اعضای هیئت‌علمی پیمانی می‌توانند به‌شرط داشتن حداقل 3 سال سابقه همکاری و اعتبارات تحقیقاتی خارج از کشور با پرداخت حق بیمه خود به واحد دانشگاهی از ماموریت مطالعاتی به مدت یکسال بدون دریافت حقوق و مزایا استفاده کنند. درصورتی‌که عضو هیئت‌علمی پیمانی بتواند یک مقاله JCR به نام واحد دانشگاهی بنویسد، دوره ماموریت مطالعاتی جز سنوات خدمت عضو هیئت‌علمی محاسبه می‌شود.

اعضای هیئت‌علمی بورسیه که امتحان جامع را گذرانده‌اند و حداقل یکسال از تصویب موضوع رساله گذشته باشد می‌توانند از ماموریت مطالعاتی خارج از کشور به مدت شش ماه با دریافت حقوق و مزایا استفاده کنند. در صورت نیاز این مدت برای حداکثر سه ماه با هزینه شخصی دانشجو به‌شرط ارائه یک مقاله JCR قابل تمدید است.

اعضای هیئت‌علمی غیر بورسیه مقطع دکتری تخصصی که امتحـان جـامع را گذرانـده و حـداقل یکسـال از تصـویب موضوع رساله دکتری ایشان گذشته باشد، می‌توانند با هزینه شخصی از ماموریت مطالعاتی خارج از کشور به مدت شـش مـاه استفاده کنند. در صورت نیاز این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر مشروط به ارائه یک مقاله JCR قابل تمدید است. البته این مدت به‌عنوان سنوات محاسبه نمی‌شود. اعضای هیئت‌علمی بورسیه دانشجوی دکتری تخصصـی در دوره ماموریت مطالعـاتی از پرداخـت شـهریه معـاف هستند.

امکان حضور دانشجویان دوره دکتری در دوره ماموریت مطالعاتی

استفاده از ماموریت مطالعاتی برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی مشروط بـه موافقـت و تأیید اسـتاد راهنمـا و گروه آموزشی مربوطه و شورای پژوهش واحد دانشگاهی و تأیید شورای پژوهش و فناوری استان است. موضوع ماموریت مطالعاتی باید با عنوان و موضوع رساله دکتری دانشجو مرتبط باشد.

اعضای هیئت‌علمی غیر بورسیه دکتری تخصصی برای استفاده از ماموریت مطالعـاتی خـارج از کشـور از تسـهیلات وام صندوق رفاهی دانشجویی تا سقف 500 میلیون ریال (مازاد بر تسهیلات عادی) با رعایـت سـایر مقـررات و ضـوابط مربـوط بهره‌مند می‌شوند.

تعهد متقاضی برای تسویه‌حساب مالی ماموریت مطالعاتی

ارائه یک مقاله JCR در پایان دوره 6 ماه ماموریت مطالعاتی و تعهد ارائه یک مقاله دیگر JCR برای تمدیـد بـه مـدت یک دوره 3 ماهه دیگر و سپردن تعهد خدمت دو برابر مدت زمان استفاده از دوره یادشده برای استفاده از ماموریت مطالعـاتی خارج از کشور الزامی است. مهلت ارائه پذیرش و یا انتشار مقاله اول حداکثر 6 ماه پس از انجام ماموریت مطالعـاتی و مقالـه دوم بـرای تمدیـد مدت 3 ماهه ماموریت مطالعاتی حداکثر یک سال پس از اتمام ماموریت مطالعاتی است. برای رشته‌های علوم انسانی ارائه مقاله در نشریات علمی معتبر می‌تواند جایگزین JCR شود. ارائه یک مقاله مربوط به موضوع پژوهش دوره ماموریت مطالعاتی در نشریات علمی دارای نمایه‌های معتبر بین‌المللی و تعهد خدمت در دانشگاه برابر مدت زمان استفاده از دوره یادشده برای استفاده از ماموریت مطالعـاتی داخـل کشـور الزامـی است. تبصره 1: قرارداد بین دانشگاه و متقاضی ماموریت مطالعاتی در دانشگاه‌ها در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود.

استفاده‌کنندگان از دوره ماموریت مطالعاتی خارج از کشور باید سند ملکی، سفته یا چکی که به تأیید یـک ضـامن معتبر رسیده است به ارزش دو برابر کل هزینه‌ای که قرار است در طـول اسـتفاده از دوره یادشـده دریافـت کننـد نـزد واحـد دانشگاهی به امانت بسپارند. بدیهی است در صورت تخلف از مفاد تعهد، که توسط دفاتر حقوقی واحدها و تأیید مرکز امـور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه تشخیص داده می‌شود واحد دانشگاهی می‌تواند بـدون هیچ‌گونه تشـریفات و یـا اعلام به دفترخانه در مورد تخلف از طریق صدور اجراییه، به میزان دو برابر کلیه وجوه هزینه‌های پرداختی بابت وجه التـزام و بابت دیون و خسارت دانشگاه آزاد اسلامی، از متعهد و ضامن یا متقاضیان دریافت کند.

تسهیلات استفاده اعضای هیئت‌علمی از دوره ماموریت مطالعاتی خارج از کشور

حقوق ماهانه (حداکثر 9 ماه) و پرداخت هزینه‌های جایگزین ارزی ثابت، برای هرماه 5 میلیـون تومـان (حـداکثر 6 ماه نخست) از سوی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می‌شود.

پرداخت هزینه‌های جایگزین ارزی ثابت (بـرای هرماه 5 میلیـون تومـان) بـا توجه به شرایط مالی واحد باشد. لکن بایستی تا حداکثر پایان ماموریت در صورت انجام تعهدات دوره، تسویه شـود. حقـوق ماهانـه هم مطابق روال معمول پرداخت می‌شود. همچنین دانشگاه حق بیمه درمانی - مسافرتی و هزینه روادید، هزینه بلیت هواپیما برای یک‌بار رفت‌وبرگشت در طول دوره ماموریت مطالعاتی را پرداخت می‌کند. به استفاده‌کنندگان از دوره ماموریت مطالعاتی داخل کشـور حقـوق و مزایـای ماهیانـه اخیـر (آخـرین حکـم حقوقی) مطابق حکم مربوط حداکثر به مدت 9 ماه به‌صورت ماهانه پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/4040/

http://ana.ir/i/468408
لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص بخشنامه مأموریت مطالعاتی دانشگاه آزاد/ فرصت مطالعاتی اساتید موجب ارتقای توانمندی دانشگاه‌ و هدفمند کردن آن می‌شود

لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص بخشنامه مأموریت مطالعاتی دانشگاه آزاد/ فرصت مطالعاتی اساتید موجب ارتقای توانمندی دانشگاه‌ و هدفمند کردن آن می‌شود

لزوم تشویق اساتید و ساخت بسترهای فرصت مطالعاتی/ ماموریت مطالعاتی هدفمند و در راستای نظام موضوعات است

لزوم تشویق اساتید و ساخت بسترهای فرصت مطالعاتی/ ماموریت مطالعاتی هدفمند و در راستای نظام موضوعات است

بخشنامه مأموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت ابلاغ شد

بخشنامه مأموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت ابلاغ شد

ابلاغ مأموریت تدوین کتب درسی متناسب با شرایط بومی کشور/ تدوین شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی استادان در صنعت ضروری است

ابلاغ مأموریت تدوین کتب درسی متناسب با شرایط بومی کشور/ تدوین شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی استادان در صنعت ضروری است