دوشنبه  23  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
منابع خارجی

قرنطینه کامل در ایتالیا

پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 11:47
در حالی که شیوع ویروس کرونا در ایتالیا با سرعت ادامه دارد و این کشور را به کانون کرونا در اروپا تبدیل کرده، دولت رم دستور قرنطینه سراسر کشور را صادر کرده است و از 60 میلیون ایتالیایی خواسته شده برای کمک به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند.
http://ana.ir/i/477678
خبر قرنطینه تهران تکذیب شد

خبر قرنطینه تهران تکذیب شد