دوشنبه  23  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
منابع خارجی

آتش سوزی در نزدیکی نیروگاه چرنوبیل

سه شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 22:02
با ادامه آتش سوزی در جنگل های اطراف نیروگاه هسته ای چرنوبیل در اوکراین که زمانی بزرگترین فاجعه هسته ای در آن رخ داده است، نگرانی ها نسبت به افزایش سطح تشعشعات در منطقه و خطرات ناشی از آن افزایش یافته است. جنگل سرخ در غرب نیروگاه چرنوبیل کاملا سوخته و آتش سوزی به ۵ کیلومتری این نیروگاه متروک رسیده است.
http://ana.ir/i/483173