پنجشنبه  08  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
منابع خارجی

کرونا و نقاشی های دیواری در جهان

شنبه 26 مهر 1399 ساعت 11:20
نقاشی های دیواری ایجاد شده، سوژه اهل هنر در طی شیوع ویروس کرونا در شهرهای مختلف جهان.
http://ana.ir/i/523708
از دست دادن حس شنوایی جدیدترین علامت ابتلا به کووید ۱۹

از دست دادن حس شنوایی جدیدترین علامت ابتلا به کووید ۱۹