فراخوان عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای خلق حماسه 22 بهمن
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
21 بهمن 1397 - 11:00
با صدور اطلاعیه صورت گرفت؛

فراخوان عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای خلق حماسه 22 بهمن

اطلاعیـه سـراسـری فراخـوان و دعـوت عمـومـی برای خلـق حمـاسـه حضـور در فـجـر چهلـم انـقلاب اسـلامـی از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صادر شد.
کد خبر : 359551
57436574.jpg

به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه سـراسـری از عموم مردم برای خلـق حمـاسـه در فـجــر چهلـم انـقلاب اسـلامـی دعوت کرد.


در این پیام آمده است: یـوم الله بیسـت و دوم بـهمن ، نــقطـۀ اوج وحـدت و حضور آکنده از بصیرت و آگاهی ملت و باز تعریف حمایت  چهـار دهه از انقلاب اسلامی است. حضـور حمـاسـی و وحـدت‌بخش مردم ایـران در راهپیـمایـی بـاشــکوه چــهــلمیـن ســالگـرد پیــروزی انــقلاب اســلامـی در سـراســـر میهن اسلامی ایران برای عموم مردم و سیاستمداران دنیا، معنایی متفاوت خواهد داشت که برای دوستان مایۀ  نشاط و امید و برای دشمنان  زبون این انقلاب مایۀ یأس و ناامیدی است.


شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه خود تصریح می‌کند: اینک در  چـهـلمیـن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در سالی که با عنوان «حـمایـت از کـالای ایرانـی» نامگذاری شده همچون سنوات قبل سیمای شهرها و روستاها در ســراســر کشور شاهد برپایی اجتماع عظیم و میلیونی مردم و برپایی،  راهپـیمایی یـوم‌الله 22 بهمـن است که به‌صورت یـکپارچـه و همـزمان، در بیـش از یکهــزار شــهر،  شــهرســتان و بیــش از 10 هــزار روسـتا در سـراســر کشـور و در تـهـران با سـخنرانـی ریـاســت محتــرم جمهــوری برگزار می‌شود.


در این بیانیه آمده اتس: روز 22 بهمـن‌ماه 1397  همۀ دنیـا شـاهد خواهنـد بـود که همزمان با خیابان‌های تـهـران و مسـیرهای دوازده‌گـانه منتهی به میـدان بـزرگ آزادی، میادین اصلی و مسـیرهای اعـلام‌شـده تـمامی شـهرها، مردم گرانقدر ایران با هر بینش سیاسی، هر نوع سلیقه اجتماعی و از هـر دیـن ، قـوم و نـژادی همه یک صدا «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را فریاد خواهند زد.


شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تأکید می‌کند: راهپیـمایـی بـاشـکوه یــوم‌الله 22 بـهمـن؛ مـردم  همـیشـه در صحنــه و بـصـیر ایـران اســلامی صـبح دوشــنبه ، بـه ‌طـور همـزمان در سـراســر کشــور و در تـهـران از  سـاعـت 9:00 صــبح از مسـیـرهای دوازده گـانه به سـوی میـدان آزادی، راهپیـمایی خود را آغـاز خواهـند کرد.


شـورای هماهنـگی تبلیـغات اسـلامـی در پایان این بیانیه از ملـت بـزرگ و آگـاه ایـران اسـلامی و تـمامی گـروه‌ها ، احـزاب و تشـکل‌های وفـادار به آرمـان‌های انـقلاب اسـلامی دعـوت مـی‌کند تا بار دیگر با حضـور حماسـی ، انـقلابــی و آمیختـه با بـصیـرت خود در صـحنۀ آوردگاه راهپیـمایی یـوم‌الله 22 بهمـن‌مـاه ، « شـکوه وحـدت و هـمبسـتگـی حضـور ملـی ، عـزت و عظـمـت و اقتــدار » خویش را به نمایش گذارده و با آرمان‌های بلنـد بنـیان‌گـذار کبیـر انـقلاب اسـلامـی، حضـرت امام خـمـینی«رحمت لله علیه» و شهدا و مقـام معظـم رهبـری «مدظله العالی»  تـجـدیـد بیـعت کنند.


انتهای پیام/4034


انتهای پیام/

ارسال نظر