يكشنبه  15  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جدول زمانی برنامه‌های درسی ٢۶ اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 20:52
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه ٢۶ اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های 4 و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از زمان تعطیلی مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای تداوم یادگیری، آموزش تلویزیونی بوده است.

این آموزش‌ها از 10 اسفند آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد؛ در حال حاضر شبکه‌ها 4 و 7(آموزش) به‌صورت زنده با حضور آموزگاران و دبیران وزارت آموزش و پرورش به آموزش دروس تمام پایه‌ها می‌پردازند.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی در روز جمعه 26 اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩  

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨  

از ساعت ٩:۴۵ تا  ١٠:٠۵ درس نگارش پایه ٧ 

از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی       

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ٢  پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی    

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی          

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک     

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس ریاضیات گسسته  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک     

از  ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ٣  پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر افترافکت - پایه١٢- رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای  - شاخه کاردانش 
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه١٠- هماهنگی رنگ‌ها -رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای  

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠۵ مناظر و مرایا -پایه١٠ - سایه و‌انعکاس - رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:۴٠درس بهای تمام شده و مالیاتی - پایه١٢ - رشته حسابداری - شاخه فنی‌وحرفه‌ای
 
از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس دانش فنی پایه پودمان ۵- پایه١٢- رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

از ساعت ٩:٠۵  تا ٩:٣٠  درس دانش فنی پایه پودمان ۵-پایه١٠ -رشته ماشین ابزار - شاخه  فنی‌وحرفه‌ای
 
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس ریاضی و آمار ٣    -پایه ١٢ رشته ادبیات  و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی  

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته  علوم و معارف اسلامی       

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی٣  پایه١٢  رشته ادبیات و علوم انسانی 

انتهای پیام/4127

http://ana.ir/i/489782
جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 29 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 29 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 28 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 28 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

اعلام جدول زمانی برنامه مدرسه تلویزیونی شنبه 27 اردیبهشت

اعلام جدول زمانی برنامه مدرسه تلویزیونی شنبه 27 اردیبهشت

جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۴ اردیبهشت شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۴ اردیبهشت شبکه‌های ۴ و ۷

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 23 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 23 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 22 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 22 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7