چهارشنبه  25  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 21:08
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه ۶ خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز سه‌شنبه ۶ خرداد به‌طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت‌بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس زبان انگلیسی ‌پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس عربی پایه٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و‌ نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢٠ درس نقشه‌برداری -پایه١٢- مبحث نرم‌افزار Civil3D رشته ساختمان -شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای

از ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر دایرکتور-پایه١٢- رشته‌های کامپیوتر -شاخه کاردانش

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس ارزشیابی اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی -پایه١٠- رشته تربیت‌بدنی - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس تاریخ هنر -پایه١٢- رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد شهروند الکترونیک -پایه١٠-رشته‌های کامپیوتر -شاخه کاردانش

از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١ رشته حسابداری-شاخه کاردانش

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس علوم و معارف قرآنی ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه‌شناسی ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و معارف قرآنی ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

انتهای پیام/4129/

http://ana.ir/i/491959
جدول زمانی برنامه‌های درسی 12 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 12 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز دهم خرداد اعلام شد

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز دهم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 8 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 8 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 2 خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 2 خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7