پنجشنبه  12  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

سه شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 17:50
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه 7 خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز چهارشنبه 7 خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی ‌ پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری  پایه٨   

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس علوم تجربی  پایه٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه٩ 

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس  بازی و ریاضی ‌ پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس  بازی و ریاضی  پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس  بازی و ریاضی  پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی  ‌  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی  پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی  پایه ششم

 متوسطه دوم: 

ازساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس  ریاضی٣    پایه ١٢ رشته علوم تجربی             

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی       

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک٣  پایه ١٢   رشته ریاضی فیزیک             

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه٣    پایه ١٢ رشته  ریاضی فیزیک           

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی  ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی       

از  ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس  ریاضی٢   پایه ١١ رشته   علوم تجربی

شبکه ۴ :

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵  درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢-آزمون‌های ورزشی-رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه‌ای.
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠  درس ریاضی٢ -پایه١١-نمودار جعبه‌ای - مشترک کلیه زشته های شاخه های فنی و حرفه‌ای و کاردانش    

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢- محاسبه حجم و وزن -رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه‌ای .

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠  استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١- حسابداری   اموال و انبار -رشته حساب‌داری مالی  -شاخه کاردانش   
  
از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵   درس سخت افزار و شبکه -پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایان - شاخه فنی و حرفه ای .

از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد گرافیک رایانه -خط در گرافیک - پایه١٠و١١ - رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش   .

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن  ٣  -  پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی       

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣  -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی           

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس دین و زندگی ٣-  پایه١٢- رشته  ادبیات و علوم انسانی   

انتهای پیام/4127

http://ana.ir/i/492149
جدول زمانی برنامه‌های درسی 18 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 18 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 12 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 12 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

فیلم/  نحوه برگزاری آزمون‌ پایه‌های تحصیلی چگونه است؟

فیلم/ نحوه برگزاری آزمون‌ پایه‌های تحصیلی چگونه است؟

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز دهم خرداد اعلام شد

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز دهم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 8 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 8 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7