چهارشنبه  25  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جدول زمانی برنامه‌های درسی 8 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 18:00
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز پنج‌شنبه ٨ خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز پنج‌شنبه  ٨ خرداد به‌طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری  ‌ پایه ٩  
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی  پایه٨   
ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی  پایه٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس زبان انگلیسی  پایه٨

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش ‌ پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر  پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش  پایه سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و‌مهارتهای اجتماعی   پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر   پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش  پایه ششم

 متوسطه دوم: 

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس  شیمی١   پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی             
 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک       
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس شیمی٣  پایه ١٢   رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی             
 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک٣   پایه ١٢ رشته  علوم تجربی           
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها       
 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس  فزیک٣   پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک        

 شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵  درس نقشه برداری -پایه١٢-مبحث نرم افزار civil3D   -رشته ساختمان  -شاخه فنی و حرفه‌ای  .
  
ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵  درس طراحی و دوخت -پایه١٠و١١و١٢- مبحث یقه حلزونی  شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠  درس  ورق طلا روی چوب، پایه١١و١٢رشته صنایع چوب و مبلمان  - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش 

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠  درس تفکر و سواد رسانه‌ای -پایه١١   -مشترک تمام زمینه‌ها .
  
 ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵   درس پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی و حرفه‌ای .

 ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته تربیت بدنی  -شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام   ٣  -  پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی       

 ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ٣  -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی           

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس  تاریخ اسلام ٣-  پایه١٢- رشته   علوم و معارف اسلامی    

انتهای پیام/4127

http://ana.ir/i/492377
جدول زمانی برنامه‌های درسی 18 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 18 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 14 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 14 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 12 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 12 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز دهم خرداد اعلام شد

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز دهم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 2 خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 2 خرداد شبکه‌های 4 و 7