پنجشنبه  19  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جدول زمانی برنامه‌های درسی 12 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

يكشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 18:48
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۹ اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا جدول مدرسه  تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه 12 خرداد 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت 7.45 تا 8  درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه 

ساعت 8.05 تا 8.25 درس علوم تجربی ‌ پایه 9

ساعت 8.25 تا 8.45 درس ریاضی پایه 8   

ساعت 8.45 تا  9.05  درسزبان انگلیسی پایه 7  

ساعت 9.05 تا 9.25 درس ریاضی  پایه 9

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت 10.30 تا 11 درس علوم تجربی و زندگی  ‌ پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 درس ریاضی و زندگی  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس هدیه های آسمانی و زندگی  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس ریاضی و زندگی   پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس ریاضی و زندگی پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 درس ریاضی و زندگی  پایه ششم

 متوسطه دوم: 

ساعت 14.30 تا 15 درس  زبان انگلیسی 3 پایه 12 تمام رشته ها              

ساعت 15 تا 15.30 درس زیست شناسی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی       

ساعت 15.30 تا 16 درس عربی زبان قرآن 3 پایه12 رشته ریاضی و تجربی            

 ساعت 16 تا 16.30 درس فارسی 3 پایه 12 تمام رشته‌ها             

ساعت 16.30 تا 17 درس  ریاضی و آمار 3 رشته انسانی و معارف     

 ساعت 17 تا 17.30 درس دین و زندگی 3 پایه 12 رشته  ریاضی فیزیک و علوم تحربی        

 شبکه 4 :

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت 7 تا 7.25  مراقبت های بهداشتی و درمانی در خانواده -پایه 12- رشته مدیریت خانواده -شاخه کاردانش  
  
ساعت 7.25 تا 7.55 توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت محتوا -پایه 12- رشته رایانه -شاخه کاردانش 

ساعت 7.55 تا 8.15 آزمون های ورزشی -پایه 12- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه  ای  

ساعت 8.15 تا 8.50 استاندارد نقشه کشی و معماری -پایه 11 و 12- ترسیم پلان - شاخه 
  
 ساعت 8.50 تا 9.30 برنامه نویس تراش CNC - پایه 12- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

 ساعت 9.30 تا 10  عربی -پایه 11 مشترک تمام زمینه ها.

انتهای پیام/4127

http://ana.ir/i/493130
 جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷ مشخص شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷ مشخص شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 19خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 19خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 18 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 18 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 14 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 14 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 8 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 8 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد