يكشنبه  30  شهریور  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

برنامه‌های درسی پنج‌شنبه 27 شهریور شبکه‌های 4، آموزش و قرآن

چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 22:59
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه که در روز پنج‌شنبه 27 شهریور 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه که در روز پنج‌شنبه 27 شهریور 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن پخش می‌شود، اعلام شد:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ٨ تا ٨:٣ دانش فنی پایه ١٠ رشته تربیت بدنی 

ساعت٨:٣٠ تا ٩ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب  پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار          

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه و ‌نرم افزار      

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵  کاربرد فناوری نوین  پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر پایه١٢ رشته خدمات       

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵فارسی و نگارش پایه دوم 

ساعت١١:٣۵ تا ١٢ بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت ١٢ تا ١ فارسی و‌نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵ عربی پایه هفتم( درس اول)

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم ( درس اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع : چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل

متوسطه دوم:

ساعت١۶:٣٠ تا ١٧ آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها    

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ کارگاه کارآفرینی و تولید  پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها   

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 

ساعت ٢٠  تا ٢٠:٢۵  درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت ۸:۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم وفنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۱۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها 

ساعت ۱۱:۴۵ درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف:

ساعت ۱۵ درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶:۳۰ درس عربی زبان قران۴ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

انتهای پیام/4127

http://ana.ir/i/515616
برنامه‌های درسی یک‌شنبه ۳۰ شهریور شبکه‌های 4، آموزش و قرآن

برنامه‌های درسی یک‌شنبه ۳۰ شهریور شبکه‌های 4، آموزش و قرآن

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان در روز شنبه ۲۹ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان در روز شنبه ۲۹ شهریور

برنامه‌های درسی جمعه 28 شهریور شبکه‌های 4، آموزش و قرآن

برنامه‌های درسی جمعه 28 شهریور شبکه‌های 4، آموزش و قرآن

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۲۶ شهریور شبکه‌های 4، آموزش و معارف

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۲۶ شهریور شبکه‌های 4، آموزش و معارف

 برنامه‌های درسی دوشنبه 24 شهریور شبکه‌های 4، آموزش و معارف

برنامه‌های درسی دوشنبه 24 شهریور شبکه‌های 4، آموزش و معارف

برنامه‌های درسی یکشنبه 23 شهریور شبکه‌های 4، آموزش و قرآن

برنامه‌های درسی یکشنبه 23 شهریور شبکه‌های 4، آموزش و قرآن

برنامه‌های درسی پنج شنبه ۲۰ شهریور شبکه‌های آموزش و چهار

برنامه‌های درسی پنج شنبه ۲۰ شهریور شبکه‌های آموزش و چهار