پنجشنبه  08  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

برنامه‌های درسی یک‌شنبه ۲۷ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شنبه 26 مهر 1399 ساعت 22:17
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یک‌شنبه 27 مهر 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۲۷ مهر 1399 پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ طراحی ۱ (جلسه سوم) رشته گرافیک نقاشی پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ آموزش نرم‌افزار اتوکد(جلسه ۵) تمامی پایه‌های مشترک رشته‌های معماری و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ نازک دوزی برش اولیه دامن اولیه رشته خیاطی پایه ۱۰ شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵روانشناسی ورزش پایه ۱۲ رشته  تربیت‌بدنی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ ماشین ابزار پایه ۱۲ شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

 ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

 ساعت ۱۲ تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم 

ساعت۱۳ تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ ریاضی جمع و تفریق  عددهای صحیح پایه هفتم

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ ریاضی چهار ضلعی‌ها و تقارن (فصل سوم) پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی عددهای گویا (فصل۲) پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی مدیریت کلاس درس

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی۳ پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ فیزیک ۲ فصل اول (الکتریسته ساکن) پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی ۲ درس معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین و زندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰ درس دین و زندگی۱ پایه۱۰ ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس هدیه‌های آسمانی پایه دوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶درس اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف 

ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول

انتهای پیام/4127

http://ana.ir/i/523822
برنامه‌های درسی دوشنبه 5 آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی دوشنبه 5 آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی پنج‌شنبه ۱ آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی پنج‌شنبه ۱ آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی سه‌شنبه 29 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی سه‌شنبه 29 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی دوشنبه ۲۸ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی دوشنبه ۲۸ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی جمعه 25 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی جمعه 25 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی پنج‌شنبه ۲۴ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی پنج‌شنبه ۲۴ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی یکشنبه 20 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی یکشنبه 20 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

اعلام جدول زمانی برنامه مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۹ مهر

اعلام جدول زمانی برنامه مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۹ مهر