سه شنبه  17  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
قوانین نشریات دانشجویی/1

نشریات دانشجویی با هدف ایجاد فضای سالم فعالیت می‌کند

جمعه 21 دی 1397 ساعت 05:04
نشریات دانشجویی با هدف نظم بخشیدن به فعاليت نشریات در چارچوب قانون، ایجاد فضای‌ سالم برای گفتگو و کسب مهارت‌های متعدد در دانشگاه‌ها حرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگی و هنری گروه دانشگاه خبرگزای آنا، نشریات دانشجویی با هدف نظم بخشیدن به فعاليت نشریات در چارچوب قانون، ایجاد فضای‌ سالم برای گفتگو، یافتن فرصتی برای کسب مهارت‌های روزنامه‌گاری، مطالبه‌گری، آزادی بیان و افزایش سطح علمی در تمامی حوزه‌ها در حرکت می‌کند.

 بر اساس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشجویی مصوب جلسه 540 مورخه 26 خرداد 83  شورای عالی انقلاب فرهنگی دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه فعالیت نشریات دانشگاهی را مصوب نمود.

بر اساس مصوب شورای عالی انقلاب تمامی نشریه‌هایی که به صورت گاه‌نامه، هفته نامه، تک شماره دوره‌ای، الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ انتشار در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، هنری، علمی، ادبی و ورزشی توسط دانشجویان یا تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت‌ علمی در دانشگاه منتشر و در محدوده دانشگاه توزیع می‌‌شود نشریات دانشگاهی محسوب و طبق آئین‌نامه باید فعالیت نماید.

طبق بند اول ماده 1 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهی،كليه نشرياتی كه به صورت ادواری،گاهنامه يا تك شماره نيز نشريات الكترونيكی كه با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينه‌های فرهنگی، اجتماعی، سياسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر يك از دانشجويان، تشكل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هيئت علمی يا گروهی از ايشان در دانشگاه‌ها منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزيع می‌شوند، نشريات دانشگاهی محسوب و تحت شمول اين دستورالعمل قرار می‌گيرند.

بر همین اساس تبصره 1 ماده 1 عنوان‌های فرهنگی و اجتماعی، زمينه‌های عقيدتی، صنفی و رفاهی، خبری و طنز را نيز در بر‌می‌گيرند. همچنین نشريات علمی كه توسط اعضای هيئت علمی، دانشجويان، تشكل‌های دانشجویی منتشر می‌شوند، بر اساس تبصره 2 ماده 1 مشمول اين آئين‌نامه می‌باشند.

طبق قانون نشریات دانشجویی در ماده 1 تبصره 3 نشريات میتوانند ويژه نامه‌هايی به مناسبت‌هاي مختلف منتشر كنند و وبلاگ‌ها و سايت‌های شخصی دانشجويان و اعضای هیئت‌ علمی كه از نشان دانشگاه يا تشكل‌های دانشگاه استفاده نمی‌كنند از شمول اين آئين‌نامه خارج‌ هستند که این نیز تبصره 4 ماده 1 قانون نشریات دانشگاهی است.

 پرديس‌های دانشگاهی، خوابگاه‌ها، بيمارستان‌های آموزشی، مراكز بهداشتی ـ درمانی و اردوگاه‌ها در حكم محدوده دانشگاه محسوب می‌شوند که طبق تبصره 5 ماده 1 توزيع نشريات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاه‌ها، منوط به كسب مجوز از مراجع ذی‌ربط است.

علاوه بر توزيع نشريات دانشگاهی در محل دفتر نشریه يا دفتر تشكل اعم از تشكل‌های اسلامی، شورای صنفی، انجمن‌های علمی، كانون‌های فرهنگی و... يا دستگاه صاحب امتياز نشريه، دانشگاه‌ها موظف به تعیین محل‌های مناسب در داخل محدوده دانشگاه براساس تعريف تبصره 5 و برای توزيع نشريات دانشگاهی می‌باشد،که توزيع نشريات در خارج اين مكان‌ها تخلف محسوب می‌شود.

ماده 2 آئین‌نامه نظارت بر فعالیت نشریات دانشجویی منظور از دانشگاه را در اين دستورالعمل كليه دانشگاه‌ها، مراكز آموزش‌ عالی و مراكز و واحدهای دانشگاهی معرفی کرده است. وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی در این دستور‌العمل به اختصار دستگاه نامیده می‌شود.

انتهای پیام/4108/4122/

http://ana.ir/i/351261
آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی

آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی

شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

نشریات دانشجویی باید ذائقه مخاطب را بشناسند

نشریات دانشجویی باید ذائقه مخاطب را بشناسند

سکوت شورای صنفی در قبال تعویق مطالبات صنفی دانشجویان

سکوت شورای صنفی در قبال تعویق مطالبات صنفی دانشجویان

تنوع‌های زندگی در خوابگاه دانشجویی

تنوع‌های زندگی در خوابگاه دانشجویی

وظایف شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

وظایف شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

درخشش «تماشاچی‌» در اولین جشنواره فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

درخشش «تماشاچی‌» در اولین جشنواره فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تأملی در سرویس جدید اینستاگرام

تأملی در سرویس جدید اینستاگرام

بودجه کافی در اختیار نشریات دانشجویی قرار نمی‌گیرد

بودجه کافی در اختیار نشریات دانشجویی قرار نمی‌گیرد

كميته ناظر بر نشريات دانشجویی و وظایف آن

كميته ناظر بر نشريات دانشجویی و وظایف آن

نشریات دانشجویی در جهت دست یافتن به  آرمان‌ها نقش بسزایی دارند

نشریات دانشجویی در جهت دست یافتن به آرمان‌ها نقش بسزایی دارند

سبک شهر غربی يا سبک شهر اسلامی

سبک شهر غربی يا سبک شهر اسلامی

دستور العمل جشنواره تیتر 11 غیر اصولی است

دستور العمل جشنواره تیتر 11 غیر اصولی است

فردا آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره سراسری نشریات دانشجویی است

فردا آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره سراسری نشریات دانشجویی است