شنبه  21  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
قوانین نشریات دانشجویی/2

كميته ناظر بر نشريات دانشجویی و وظایف آن

يكشنبه 23 دی 1397 ساعت 02:06
رسيدگی به تخلفات و شكايات‌ ناشی از عملكرد نشريات دانشگاهی، نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل، مصوبات و شيوه‌نامه‌ها، از وظایف کمیته‌ناظر بر نشریات دانشجویی است.

به گزارش خبرنگار حوزه صنفی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار، نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهی و تذكر اوليه در صورت لزوم، رسيدگی به تخلفات و شكايات ناشی از عملكرد نشريات دانشگاهی، نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل، مصوبات و شيوه‌نامه‌های شورای مركزی ناظر، بررسی محتوايی نشريات دانشگاه در جلسه ماهيانه كميته ناظر و ارسال نتايج آن به شورای مرکزی ناظر، برگزاری دوره‌های آموزشی برای متقاضيان نشريات دانشجویی اعم از صاحبان امتياز، مديران مسئول، سردبيران و ساير عوامل اجرایی بر اساس برنامه آموزشی شورای مركزی ناظر از وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در سطح دانشگاه است.

دانشجویان حق‌ دارند در چارچوب قوانین و مقررات کشور در حوزه نشریات دانشجویی فعالیت کنند و بر اساس قوانین ناظر بر فعالیت نشريات دانشگاهی در هر دانشگاه، كميته‌ای تحت عنوان كميته ناظر بر نشريات  تشكيل می‌شود.

کمیته ناظر که زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاه و متشکل از معاون دانشجويی- فرهنگی دانشگاه (رئيس كميته)، نماينده تام‌الاختیار و دائم دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، يك حقوقدان به انتخاب رئيس دانشگاه، سه نفر عضو هیئت‌علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه، مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)، سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهی به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه است، كه يك نفر از ايشان علی‌البدل محسوب می‌شود و دانشگاه‌هايی كه كميته ناظر در آن‌ها تشكيل نشده باشد، يك ماه فرصت دارند تا انتخابات نمايندگان مديران مسئول را برگزار كنند و طی این‌یک ماه كميته می‌تواند بدون حضور نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهی تشكيل شود.

شیوه‌نامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي توسط شورای مركزی ناظر هر دستگاه طبق ماده 8 قوانین نشریات دانشجویی تصويب خواهد شد که معاونت دانشجويی- فرهنگی هر دانشگاه موظف است بر اساس شیوه‌نامه مصوب شورای مركزی ناظر، نسبت به برگزاری انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام كنند و اعضای انتخابی كميته ناظر برای مدت يك سال با ابلاغ رئيس دانشگاه انتخاب می‌شوند.

چنانچه نماينده اصلی مديران مسئول عضو كميته ناظر بر اساس شیوه‌نامه مصوب شورای مركزی ناظر، شرايط عضويت در كميته ناظر را از دست بدهد، عضو علی‌البدل جايگزين وی خواهد شد و دبيرخانه كميته ناظر در حوزه معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه مستقر و با مسئوليت دبير، متولی انجام امور اداری و اجرایی كميته ناظر است.

جلسات كمیته ناظر ماهانه یك‌بار با دعوت مكتوب از كليه اعضا تشكيل می‌شود. جلسات با حضور حداقل سه نفر از اعضایی دارای حق رأی، رسمی است و مصوبات آن نيز بارأی اكثريت معتبر است. ضروری است دعوت‌نامه اعضای جلسه حداقل 3 روز پيش از موعد جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبير كميته ارسال شود. درصورتی‌که هريك از اعضا، شاكی خصوصی يا مشتکی‌عنه باشد، در زمان رسيدگی به شكايت مطروحه، حق رأی نخواهد داشت.

دبير‌خانه‌ كميته ناظر موظف است صورت‌جلسات كميته را به‌طور مرتب به دبيرخانه شورای مركزی ناظر هر دانشكده ارسال كند و در موارد‌ خاص بنا به نظر رئیس کمیته، جلسه ويژه می‌تواند با دعوت شفاهی يا كتبی وی از اعضا جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال دعوت‌نامه، به‌صورت فوق‌العاده و فوری، حتی در همان روز تشكيل شود.

انتهای پیام/4108/4123/خ

 

http://ana.ir/i/351399
كارگاه نشریات دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل برگزار می‌شود

كارگاه نشریات دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل برگزار می‌شود

آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی

آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی

شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

نشریات دانشجویی باید ذائقه مخاطب را بشناسند

نشریات دانشجویی باید ذائقه مخاطب را بشناسند

تنوع‌های زندگی در خوابگاه دانشجویی

تنوع‌های زندگی در خوابگاه دانشجویی

وظایف شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

وظایف شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

تأملی در سرویس جدید اینستاگرام

تأملی در سرویس جدید اینستاگرام

بودجه کافی در اختیار نشریات دانشجویی قرار نمی‌گیرد

بودجه کافی در اختیار نشریات دانشجویی قرار نمی‌گیرد

نشریات دانشجویی با هدف ایجاد فضای سالم فعالیت می‌کند

نشریات دانشجویی با هدف ایجاد فضای سالم فعالیت می‌کند

استقلال و پیروزی هر کشوری دست‌مایه‌ تلاش همه‌جانبه است

استقلال و پیروزی هر کشوری دست‌مایه‌ تلاش همه‌جانبه است

نشریات دانشجویی در جهت دست یافتن به  آرمان‌ها نقش بسزایی دارند

نشریات دانشجویی در جهت دست یافتن به آرمان‌ها نقش بسزایی دارند

 5 درصد از دانشجویان علوم پزشکی در جشنواره تیتر 11 شرکت کرده‌اند

5 درصد از دانشجویان علوم پزشکی در جشنواره تیتر 11 شرکت کرده‌اند