يكشنبه  22  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
قوانین نشریات دانشجویی/3

وظایف شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

سه شنبه 25 دی 1397 ساعت 17:19
محتویات نشریات دانشجویی بایستی هرماه در جلسات کمیته ناظر بررسی و نتایج آن به شورای مرکزی ناظر اطلاع داده شود.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگی و هنری گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، محتویات نشریات دانشجویی بایستی هرماه در جلسات کمیته ناظر بررسی و نتایج آن به شورای مرکزی ناظر اطلاع داده شود. دوره‌های آموزشی برای متقاضیان اعم از صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول، سردبیران و سایر عوامل اجرایی بر اساس برنامه آموزشی شورای مرکزی ناظر، وظیفه شورای نظارت بر نشریات است.

بررسی تقاضای مجوز برای راه‌اندازی نشریه طبق بخش دوم آئین‌نامه نظارت بر عملکرد نشریات و اخطار لازم در رسیدگی به تخلفات و شکایت‌های ناشی از عملکرد و همچنین نظارت بر اجرای دقیق این آئین‌نامه و مصوبات شورای مرکزی و بررسی محتوای نشریات در جلسات ماهانه کمیته ناظر و ارسال نتیجه نظارت به شورای مرکزی از وظایف اصلی شورای نظارت بر نشریات است.

اگر در مواردی مسئولین نشریات دانشجویی اعتراضی داشته باشند، شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدیدنظر در تصمیمات و آرای کمیته ناظر همان دانشگاه است و می‌تواند به شکایات و اعتراضات دراین‌باره رسیدگی کند.

 طبق ماده 8 بر اساس بند 4 ماده 2 آئین‌نامه نظارت بر نشریات دانشگاهی، اعضای انتخابی شورای مرکزی ناظر برای مدت یک سال با ابلاغ رئیس شورا انتخاب می‌شوند. در هر دانشگاه شورایی با عنوان «شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی» که در این دستورالعمل به‌اختصار «شورای مرکزی ناظر» نامیده شده و معاون فرهنگی دانشگاه طبق ماده 9 این دستورالعمل به‌عنوان رئیس معرفی می‌شود.

 در ترکیب شورای مرکزی ناظر، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا نماینده تام‌الاختیار رئیس نهاد، یک نفر حقوقدان به انتخاب معاون فرهنگی دانشگاه، مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه نیز به‌عنوان دبیر شورای مرکزی و سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه‌های کشور که یک نفر از آن‌ها عضو علی‌البدل محسوب می‌شود.

در صورت نبودن پست معاون فرهنگی یا مدیرکل امور فرهنگی یا عناوین مشابه انتخاب رئیس و دبیر شورا بر عهده رئیس دستگاه و در سطح معاونان و مدیران کل دستگاه هست و دبیر شورا طبق شیوه‌نامه مصوب شورای مرکزی ناظر، نسبت به برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی جهت عضویت در شورای مرکزی ناظر اقدام خواهد کرد و چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو شورای مرکزی ناظر شرایط عضویت در شورا را بر اساس شیوه‌نامه مصوب شورای مرکزی ناظر از دست بدهد عضو علی‌البدل جایگزین وی خواهد شد، مسئولیت تشخیص استمرار شرایط عضویت نماینده مدیران مسئول و نظارت متوالی بر انجام امور اداری و اجرایی شورا بر عهده دبیر شورا می‌باشد.

 بر اساس ماده 10 آیین‌نامه نظارت بر نشریات دانشجویی سیاست‌گذاری در حوزه کلان، رسیدگی به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز، تجدیدنظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تصمیمات و عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه، نظارت بر عملکرد کمیته‌های ناظر، ایجاد وحدت رویه بین کمیته‌های ناظر دانشگاه‌ها، تدوین برنامه آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشگاهی و اخذ و بررسی نتایج گزارش محتوایی نشریات دانشگاهی از کمیته‌های ناظر و ارائه آن به رئیس دستگاه که امری قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد از وظایف و اختیارات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است.

جلسات شورای مرکزی ناظر حداقل هر 2 ماه یک‌بار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا یک هفته قبل از زمان جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبیر شورا طبق ماده 11 این دستورالعمل تشکیل می‌شود و جلسات با حضور حداقل 5 تن از اعضای دارای حق رأی، رسمی و مصوبات آن بارأی اکثریت معتبر است.

برای نگارش این پیام از «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر برفعاليت نشريات دانشگاهی» مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است.

انتهای پیام/4107/4108/

 

http://ana.ir/i/352558
کار دانشجویی زمینه‌ساز کسب تجربه‌ علمی برای دانشجویان

کار دانشجویی زمینه‌ساز کسب تجربه‌ علمی برای دانشجویان

آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی

آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی

یک میلیون دلار، متوسط سود نخبگان ایرانی مهاجر به کشورهای مقصد

یک میلیون دلار، متوسط سود نخبگان ایرانی مهاجر به کشورهای مقصد

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

طبق حقوق نشریات هر سال باید جشنواره سراسری نشریات برگزار شود

طبق حقوق نشریات هر سال باید جشنواره سراسری نشریات برگزار شود

شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

نشریات دانشجویی باید ذائقه مخاطب را بشناسند

نشریات دانشجویی باید ذائقه مخاطب را بشناسند

 نشریات دانشجویی از عدم حمایت‌های مالی مناسب رنج می‌برند

نشریات دانشجویی از عدم حمایت‌های مالی مناسب رنج می‌برند

بودجه کافی در اختیار نشریات دانشجویی قرار نمی‌گیرد

بودجه کافی در اختیار نشریات دانشجویی قرار نمی‌گیرد

كميته ناظر بر نشريات دانشجویی و وظایف آن

كميته ناظر بر نشريات دانشجویی و وظایف آن

نشریات دانشجویی با هدف ایجاد فضای سالم فعالیت می‌کند

نشریات دانشجویی با هدف ایجاد فضای سالم فعالیت می‌کند

نشریات دانشجویی از ایجاد تنش در فضای دانشگاه پرهیز کنند

نشریات دانشجویی از ایجاد تنش در فضای دانشگاه پرهیز کنند