سه شنبه  24  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران:

شهرداری مکلف به آماده‌سازی زمين برای احداث سايت‌‌های دفع پسماندهای صنعتی است

چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 11:43
مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران گفت: سازمان همياری شهرداری مكلف شده تا طی يک‌ ماه آينده نسبت به آماده‌سازی زمين به‌منظور احداث سايت‌‌های دفع پسماندهای صنعتی اقدام کند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا  از حفاظت محيط زيست استان تهران، سعيد محمودی در چهل و هشتمين نشست كارگروه مديريت پسماند استان تهران در تشريح مصوبات این جلسه اظهار کرد: نخستين دستور كار اين نشست تعيين تكليف مديريت پسماندهای پزشكی مؤسسات و مراكز خود درمانی بود كه مقرر شد تا پايان سال جاری تفكيک پسماندها در كليه مراكز درمانی به‌صورت ١٠٠ درصد انجام و سپس دفع بهداشتی صورت پذيرد.

وی با تأكيد بر اين‌كه برای بی‌خطرسازی و دفع بهداشتی كامل اين پسماندها بايد برآورد مالی و برنامه‌ريزی دقيق و فوری صورت پذيرد، افزود: مقرر شد دفع بهداشتی پسماندهای پزشكی به شكل رقابتی به بخش خصوصی واگذار شود و برای پسماندهای بی‌خطرسازی شده و نشده نرخ‌بندی با نظارت محيط زيست مشخص شود.

مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران با اشاره به دومين دستور كار اين جلسه مبنی بر ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در مورد احداث سايت دفع پسماندهای ويژه و صنعتی استان در اراضی هوشنگ آباد و عزيز آباد، اظهار کرد: در اين‌خصوص باتوجه به موافقت مكتوب اداره كل منابع طبيعی استان تهران مقرر شد با هماهنگی فرمانداری ری عمليات واگذاری موقت زمين در هفته جاری صورت پذيرد و سازمان همياری شهرداری هم مكلف شده تا حداكثر يک‌ماه آينده نسبت به آماده‌سازی زمين مذكور اقدام نمايد.

محمودی افزود: سازمان همياری شهرداری تهران مكلف شد با نظارت اداره كل محيط زيست استان تهران در خصوص آماده‌سازی طرح جامع مديريت پسماندهای ويژه صنعتی استان تهران هم اقدام کند.

دبيركارگروه مديريت پسماند استان در تشريح ديگر مصوبات اين نشست گفت: دستوركار بعدی اين نشست اختصاص داشت به موضوع تعيين تكليف كالاهای متروكه و تبديل به پسماند شده سازمان اموال تمليكی استان تهران كه در اين رابطه مقرر شد سازمان اموال تملیکی لیست کالاهای تبدیل شده به پسماند را به اداره کل محیط زیست ارائه کند تا نهايتاً پسماندهای ویژه از عادی تفکیک و پسماندهای ویژه به سایت‌های مجاز ارسال و پسماندهای عادی با هماهنگی و تعامل اموال تملیکی با  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، مدیریت شود.

وی گفت: دستوركار پايانی اين جلسه هم اختصاص داشت به ارائه گزارش پيشرفت كار تدوين طرح جامع مديريت پسماند كلان شهر تهران كه مقرر شد در جلسه بعدی کارگروه، شهرداری تهران به اتفاق مشاور طرح جامع مدیریت پسماند نسبت به ارائه برنامه عملیاتی درخصوص وضعیت فعلی سایت آرادکوه  و ساماندهی وضعیت موجود و انتقال سایت فوق، اقدام کند.

انتهای پیام/4105/4110/

http://ana.ir/i/428607
گردش مالی صنعت پسماند افزایش می‌یابد

گردش مالی صنعت پسماند افزایش می‌یابد

هزینه تجهیز سایت جایگزین آرادکوه به اندازه بودجه یک‌سال شهرداری تهران است

هزینه تجهیز سایت جایگزین آرادکوه به اندازه بودجه یک‌سال شهرداری تهران است

آلودگی اخیر هوای تهران ناشی از خودروها نیست

آلودگی اخیر هوای تهران ناشی از خودروها نیست

مشکل جدی در مراکز معاینه فنی شهر تهران وجود ندارد

مشکل جدی در مراکز معاینه فنی شهر تهران وجود ندارد

رد درخواست مراکز معاینه فنی شهرستان‌های تهران برای افزایش خط جدید

رد درخواست مراکز معاینه فنی شهرستان‌های تهران برای افزایش خط جدید