سه شنبه  24  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

تصویر/ وزیر کشور در بازار تاریخی تبریز

پنجشنبه 08 تیر 1396 ساعت 10:45
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز چهارشنبه از بازار تاریخی و مسقف تبریز بازدید کرد و در جریان چگونگی داد و ستد در بزرگترین بازار مسقف جهان و مسایل و مشکلات آن قرار گرفت.
http://ana.ir/i/190853