شنبه  21  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

رابطه هایدگر و علوم اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بررسی شد 

سه شنبه 10 دی 1398 ساعت 15:55
رابطه هایدگر و علوم اجتماعی با حضور احمد رجبی استاد فلسفه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بررسی شد.

به گزارش خبرنگار حوزه رسانه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، احمد رجبی استادیار دانشگاه تهران در نشست «فلسفه و علوم اجتماعی» که عصر امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با موضوع «هایدگر و علوم اجتماعی» برگزار شد، با اشاره به اینکه ابتدا باید در مورد نفس ایده هستی‌‌شناسی در اندیشه هایدگر سخن به میان آورد، گفت: هایدگر یک متفکر ارسطویی است به این معنا که از نظر او اجتماعی بودن یک امر ذاتی و بدوی بوده و اجتماعی بودن در نظر هایدگر بر هستی‌شناسی او مقدم است.

وی گفت: خاستگاه‌های مختلفی همچون اندیشه متفکرانی چون نیچه، دیلتای و مارکس را برای اندیشه هایدگر می‌توان نام برد اما اندیشه هوسرل بر هایدگر اثر عمده‌ای داشته است.

این استاد فلسفه ادامه داد: در اندیشه هایدگر از یک سو نوعی روی آوردن به معنای گشوده بودن داریم که آن را اکستاتیک می‌نامد و از سوی دیگر یک خودنشانگری داریم که در گشوده بودن خود را آشکار می‌کند؛ هایدگر وساطت این مواجهه را بستری برای هرگونه فهم برای وجود می‌داند.

رجبی با اشاره به اینکه هایدگر با پنج‌گونه مواجهه با فردگرایی شناخته می‌شود که به تعبیری ممکن است مورد سوءتفسیر واقع گردد، افزود: هایدگر به ترتیب گونه‌هایی از فرد و جمع‌گرایی را مطرح می‌کند که عبارتند از فردگرایی اولیه، جمع‌گرایی اولیه، فردگرایی مبتنی بر اصالت، جمع‌گرایی ملت و تقدیر خود هستی؛ این‌ مواجهه در هر گونه‌ای به معنای تناقض به گونه پیشین ممکن است تعبیر شود.

این استاد دانشگاه تهران افزود: ما می‌خواهیم به این نقطه برسیم که چگونه فهم وجود در دل خودش مسئله اجتماعی بودن را در برگرفته است و چرا زمانی که این آشکار شدن را بحث می‌کنیم، در همین ظهور حیث اجتماعی بودن انسان را باید بررسی کنیم و به چه معنا اجتماعیت انسان در خصلت کاملا مقدم یا خصلت پیشینی قرار می‌گیرد؟

وی در ادامه بررسی اندیشه‌های اجتماعی هایدگر گفت: ما با ادامه بررسی متوجه می‌شویم که هایدگر در دوگانه سوژه و به ابژه،  یا هستی و معرفت از یک دوگانه دیگر هم عبور می کند و آن دو گانه فرد و جمع است.در نهایت یک سوال ایجاد می‌شود که باید هایدگر را به یک موضع فردگرایانه برگردانیم یا یک موضع جمع گرایانه و هر کدام از اینها را چگونه باید تغییر کنیم؟

در ابتدای این نشست از کتاب «تناهی استعلایی» پیرامون اندیشه مارتین هایدگر نوشته احمد رجبی رونمایی شد.

انتهای پیام/4076/

http://ana.ir/i/463585
دومین دوره مدرسه فلسفه و علوم اجتماعی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود

دومین دوره مدرسه فلسفه و علوم اجتماعی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود

عده‌ای از غرب، فقط معماری و برج‌ها را می‌بینند/ علت اساسی بحران امریکا و غرب، فردگرایی و سودجویی است

عده‌ای از غرب، فقط معماری و برج‌ها را می‌بینند/ علت اساسی بحران امریکا و غرب، فردگرایی و سودجویی است

تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع آسیب‌های اجتماعی

تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع آسیب‌های اجتماعی

حسین میرزایی در سمت ریاست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ابقا شد

حسین میرزایی در سمت ریاست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ابقا شد

علوم انسانی باید جایگاه واقعی و حرمتش را در کشور به‌دست آورد

علوم انسانی باید جایگاه واقعی و حرمتش را در کشور به‌دست آورد

اندیشیدن عاریتی؛ ترجمه و معضل تفکر در ایران معاصر

اندیشیدن عاریتی؛ ترجمه و معضل تفکر در ایران معاصر