نحوه بازپرداخت بدهی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه اعلام شد
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

نحوه بازپرداخت بدهی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه اعلام شد

شرایط بازپرداخت بدهی انواع وام گروه‌های خاص دانشجویی از جمله بورسیه‌ها، بدهکاران متوفی، شاغلان بدهکار و آن دسته از دانشجویان و دانش‌آموختگانی که قصد مهاجرت دارند، اعلام شد.
کد خبر : 528881
vaam.jpg

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، شرایط بازپرداخت بدهی وام‌های دانشجویی گروه‌های خاص از سوی صندوق رفاه اعلام شد، در بخش نحوه بازپرداخت بدهی وام‌های دانشجویی گروه‌های خاص، بازپرداخت وام‌های دانشجویی بدهکاران پذیرفته شده در مقاطع بالاتر، مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی، بدهکاران متوفی، شاهد، ایثارگر و جانباز، شاغلین بدهکار، دانش آموختگان معاف از هزینه‌های تحصیلی، بدهکاران از کار افتاده و مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، بدهکاران زیان دیده از حوادث و بلایای طبیعی، بهره‌مندان از وام مسکن صندوق، تارکان تحصیل، بدهکاران بورسیه و استفاده کنندگان از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت، رویداد مهاجرت و ترک تابعیت، و بدهکاران غیرایرانی اعلام شده است.

جدول نحوه بازپرداخت بدهی بدهکاران پذیرفته شده در مقطع بالاتر

نوع قبولی در مقطع بالاتروضعیت پرداخت بدهیشرایط بازپرداخت


تحصیل بدون وقفه در مقطع بالاتر

پرداخت یکجای کل وام‌ها در زمان پایان دوره دریافت وام قبل از تعیین وضعیت بدهی
پرداخت یکجای ۵۰ درصد از کل بدهی در زمان پایان دوره دریافت وام قبل از تعیین وضعیت بدهی
در صورت تقاضای تقسیطبخشودگی کارمزد وام‌های دانشجویی
مشمول کاهش نرخ کارمزد به میزان ۲ درصد برای مانده بدهی
صدور دفترچه قسط و انتقال بدهی به پس از پایان دوره دریافت وام در مقطع بالاتر


تحصیل با وقفه در مقطع بالاتر

در صورت نداشتن اقساط معوق
در صورت داشتن اقساط معوق
استنکاف از پرداخت کل بدهی تا زمان قبولی در مقطع بالاترانتقال مانده بدهی به پس از پایان دوره دریافت وام در مقطع بالاتر
به روز رسانی اقساط معوق و سپس انتقال مانده بدهی به پس از پایان دوره دریافت وام در مقطع بالاتر
تبدیل بدهی به دین حال و تسویه یکجای آنتبصره: در صورت قبولی دانش آموخته در مقطع بالاتر و ترک تحصیل در آن مقطع، وی ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی مقطع جدید است در ضمن بازپرداخت بدهی مقطع قبلی از تاریخ ترک تحصیل در مقطع جدید آغاز می‌شود.


بدهکاران متوفی، شاهد، ایثارگر و جانباز


الف- دانشجویان و دانش آموختگان بهره‌مند از مزایای صندوق که در حین تحصیل یا پس از فارغ‌التحصیلی به درجه رفیع شهادت نائل و یا فوت می‌شوند، حسب مورد بر اساس تأیید رسمی رویداد از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا اداره ثبت احوال از پرداخت دیون خود به صندوق به جز وام مسکن معاف می‌شوند.


ب- در راستای حمایت از ایثارگران، دانشجویان و دانش‌آموختگان بهره‌مند از مزایای صندوق که در حین یا بعد از تحصیل به درجه رفیع جانبازی نائل شوند حسب مورد بر اساس تأیید رسمی وقوع رویداد از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت کلیه دیون خود به صندوق به جز وام مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه معاف می‌شوند.


تبصره: از آنجا که تحصیل برای جانبازان همانند دانشجویان روزانه رایگان است، تمامی شرایط پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی (جانباز ۲۵درصد و بالاتر) مطابق با ضوابط دانشجویان عادی است و بخشودگی دیون صرفاً برای افرادی است که در حین یا بعد از تحصیل در مقطع دریافت وام به درجه رفیع جانبازی نائل شوند.


شاغلان بدهکار


بر اساس مقررات جاری صندوق، دانشجویان در زمان بهره مندی از وام‌های دانشجویی نباید اشتغال به کار داشته باشند. لذا در صورتی که در هر مرحله از دریافت وام‌های دانشجویی (به جز وام شهریه) اشتغال به کار آنان به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و یا اشتغال تمام وقت در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی که مشمول بیمه اجباری مستمر و سنوات می‌شوند احراز گردد، پرداخت وام متوقف شده و صندوق مجاز است نسبت به اخذ یکجای کل بدهی با احتساب کارمزد ۴ درصد و خسارات متعلقه از وی اقدام کند.


دانش‌آموختگان معاف از هزینه‌های تحصیلی


دانشجویان و دانش‌آموختگانی که بر اساس قوانین و مقررات خاص کشوری از پرداخت کل یا بخشی از هزینه‌های تحصیلی معاف هستند چنانچه از وام‌های صندوق رفاه استفاده کرده باشند، ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی با احتساب کارمزد ۴ درصد و خسارات متعلقه هستند.


بدهکاران از کار افتاده و مبتلایان به بیماری‌های صعب العالج


دانشجویان و دانش‌آموختگان بهره‌مند از مزایای صندوق که در حین یا قبل از تحصیل از کار افتاده کلی و دائم می‌شوند به موجب تأییدیه سازمان بهزیستی کشور بر حسب مورد و همچنین مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج و مزمن که درمان آنها شرایط ویژهای دارد، بازپرداخت بدهی آنان مطابق جدول ذیل است:
جدول نحوه بازپرداخت بدهی از کارافتادگان و مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج

زمان رویداد


رویداد نوع رویداد ضوابط بازپرداخت
در حین تحصیل

ضایعه نخاعی گردنی، سینه‌ای و کمری و معلولیت ذهنی – شناختی شدید  Mentally ) و محجور


از کار افتاده کلی و دائم کل بدهی به غیر از وام مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه بخشوده می‌شود.
قبل از تحصیل (ضایعه نخاعی) گردنی، سینه‌ای و کمری از کار افتاده دو سال به مدت بازپرداخت وام‌های دانشجویی اضافه می‌شود.
قبل و یا در حین تحصیل

ناتوان و کم توان جسمی، نابینا و ناشنوا


توان خواه دو سال به مدت بازپرداخت وام‌های دانشجویی اضافه می‌شود.
قبل یا در حین تحصیل

بیماری صعب‌العلاج و Ts


سخت درمان و پر هزینه دو سال به مدت بازپرداخت وام‌های دانشجویی اضافه می‌شود.

بدهکاران زیان دیده از حوادث و بلایای طبیعی:


دانشجویانی که در سال آخر تحصیل و دانش آموختگانی که در حین بازپرداخت اقساط دچار حادثه و خسارت ناشی از بلایای طبیعی می‌گردند، حداکثر تا ۹ ماه پس از وقوع حادثه در صورت اعلام رسمی و ارائه معرفی نامه از فرمانداری یا استانداری محل زندگی حادثه دیده، دو سال به مدت بازپرداخت بدهی آنها اضافه می‌گردد.


بهره‌مندان از وام مسکن صندوق


الف- بهره‌مندان از وام مسکن صندوق ملزم به پرداخت یکجای وام مذکور حداکثر تا ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام قبل از صدور دفترچه اقساط هستند و در صورت بهره‌مندی از منابع بانک بازپرداخت مطابق تفاهم نامه مربوطه با بانک خواهد بود.


ب- حداکثر ۱۰ درصد از دانش آموختگان بهره مند از وام مسکن صندوق که به علت عدم بضاعت مالی قادر به بازپرداخت یک جای وام مذکور نمی‌باشند، به شرط ارائه مستندات الزم مبنی بر عدم بضاعت مالی طی ۹ ماه دوره تنفس، با تشخیص رئیس صندوق مبلغ وام مسکن آنان، حداکثر تا ۱۰ ماه قابل تقسیط است.


تارکین تحصیل


الف- تارکین تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجای کل بدهی (اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه) حداکثر تا ۳ ماه پس از زمان قطع تحصیل هستند.


تبصره ۱ -حداکثر ۱۰ درصد از تارکان تحصیل هر دانشگاه (شامل مشمولان و غیرمشمولان نظام وظیفه عمومی) در صورت ارائه گواهی معاونت دانشجویی دانشگاه مبنی بر عدم بضاعت مالی، ظرف مدت ۹ ماه از تاریخ ترک تحصیل می‌توانند متناسب با میزان بدهی، حداکثر تا ۲۴ ماه به تشخیص رئیس صندوق بدهی خود را تقسیط کنند.


تبصره ۲ -تاریخ شروع سررسید اقساط تارکین تحصیل یک ماه پس از صدور دفترچه اقساط است.


بدهکاران بورسیه و استفاده کنندگان از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت


آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که قصد بهره‌مندی از مزایای بورس تحصیلی داخل یا خارج از کشور را در حین تحصیل داشته و یا با استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت قصد ادامه تحصیل و اعزام به خارج از کشور را دارند، قبل از اخذ هر گونه مجوز از مراجع ذی صالح، ملزم به تعیین وضعیت بدهی خود با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم هستند.


همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلف‌اند این گروه از بدهکاران را به صندوق معرفی کنند. دریافت اطلاعات بدهکاران مذکور از طریق دسترسی به وب سرویس موسوم به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان نیز صورت می‌پذیرد.


در خصوص آن گروه از بهره‌مندان از بورسیه تحصیلی که پس از پایان دوره تحصیل به کشور باز نمی‌شوند یا اقدام به پرداخت بدهی و تسویه حساب نمی‌کنند نیز، صندوق با همکاری سازمان امور دانشجویان از طریق اسناد ضمانتی که در اختیار سازمان مذکور قرار دارد نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌کند.


رویداد مهاجرت و ترک تابعیت


آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که قصد مهاجرت و ترک تابعیت به کشور دیگری را دارند ملزم هستند قبل از هرگونه اقدام در این خصوص، نسبت به پرداخت کل بدهی خود به صندوق و اخذ تسویه حساب اقدام کنند. صندوق با همکاری و استفاده از بانک اطلاعاتی وزارت امور خارجه نسبت به تکمیل اطلاعات بدهکاران مذکور و وصول مطالبات خوداقدام خواهد کرد.


بدهکاران غیرایرانی


معاونت دانشجویی دانشگاه موظف است در خصوص دانشجویانی که دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران نیستند و در سنوات گذشته از وام‌های صندوق بهره مند بوده‌اند، قبل از تحویل هرگونه مدرک یا تأییدیه تحصیلی و نیز خروج از کشور آنان نسبت به تعیین تکلیف بازپرداخت تمامی بدهی به صورت یکجا و اخذ تسویه حساب از آنان اقدام کنند.


تبصره: معاونت دانشجویی دانشگاه ملزم به اجرای عملیات کنترل و اخذ تأیید نهایی موضوع تسویه حساب این دسته از بهره مندان، از صندوق هستند.


مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی


الف- دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، ملزم به تعیین وضعیت بازپرداخت وام‌های دانشجویی خود حداکثر تا سه ماه پس از پایان دوره دریافت وام در هر مقطع تحصیلی می‌باشند و تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی این دسته از بهره‌مندان حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی هستند.


تبصره ۱ -مدت زمان خدمت قانونی نظام وظیفه تابع ضوابط سازمان نظام وظیفه عمومی کشور است.


تبصره ۲ -در صورت هرگونه استنکاف، تأخیر غیرقانونی و یا معافیت این دسته از دانش آموختگان از اعزام، از زمان استنکاف یا تاخیر حداکثر یک ماه پس از تاریخ معافیت، ملزم به اعلام وضعیت به دانشگاه محل تحصیل خود هستند. در غیر این صورت کل بدهی آنان به دین حال تبدیل می‌شود.


ب- دانش آموخته مشمول خدمت نظام وظیفه که در حین خدمت از ادامه آن معاف می‌شود، موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ معافیت نسبت به اعلام وضعیت به دانشگاه محل تحصیل خود اقدام کند. در غیر این صورت ملزم به بازپرداخت کل بدهی خواهد شد.


انتهای پیام/4084/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر