يكشنبه  22  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

کاهش نسبت چک برگشتی به چک صادر شده همچنان ادامه دارد

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در بهمن ١٣٩٨ به ترتیب ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد برگشت داده شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قانون جدید چک در آذر 97 با تغییراتی نسبت به قانون قبلی اجرایی شد پس از آن روند نسبت تعداد چک برگشتی به چک صادرشده در کشور معکوس شد. این روند در سال 98 نیز ادامه یافت آخرین گزارشی که بانک مرکزی از سامانه صیاد منتشر کرده است نشان می‌دهد در بهمن 98 نیز نسبت به ماه قبل  آن و نسبت به ماه مشابه آن در سال 97 روند کاهش نسبت تعداد چک برگشتی به تعداد چک صادر شده ادامه یافت است. بر اساس این گزارش از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در بهمن ١٣٩٨ به ترتیب ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد برگشت داده شده است. همچنین میزان درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شده در دی ١٣٩٨ به ترتیب معادل ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در بهمن ماه سال ١٣٩٧ بـه ترتیب برابر ۹.۷ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است.

حدود هشت میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٢١٩ هزار میلیارد ریال در بهمن ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱۰.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در دوره مورد بررسی، در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٦٣٠ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

همچنین در بهمن ماه ١٣٩٨، در کل کشور بالغ بر هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از یک هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۵ درصد و ١١ درصـد افزایش را نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد وصول شده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢١٤ هزار فقره چک بـه ارزش بـیش از ٥٣ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۸.۵ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
انتهای پیام/4141

http://ana.ir/i/481351
تعلل بانک مرکزی در راه‌اندازی «چک الکترونیک»/ مشکل اراده مدیران است یا زیرساخت‌های فنی؟

تعلل بانک مرکزی در راه‌اندازی «چک الکترونیک»/ مشکل اراده مدیران است یا زیرساخت‌های فنی؟

عملکرد مثبت قانون جدید چک در سایه اجرای ناقص بانک مرکزی

عملکرد مثبت قانون جدید چک در سایه اجرای ناقص بانک مرکزی

نحوه ارائه خدمات بانکی به نیروهای مسلح و برخی نهادها

نحوه ارائه خدمات بانکی به نیروهای مسلح و برخی نهادها

مکاتبات با بانک مرکزی در دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌شود

مکاتبات با بانک مرکزی در دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌شود

مهارت‌های تفکر خلاق آموزش داده می‌شود

مهارت‌های تفکر خلاق آموزش داده می‌شود

چرا نوشتن چکیده لازم است؟

چرا نوشتن چکیده لازم است؟

چگونه قانون جدید مانع کاهش زندانی‌های ناشی از چک برگشتی شد؟

چگونه قانون جدید مانع کاهش زندانی‌های ناشی از چک برگشتی شد؟

 نسبت چک برگشتی به چک مبادله‌ای، رکورد 3 سال اخیر را شکست

نسبت چک برگشتی به چک مبادله‌ای، رکورد 3 سال اخیر را شکست

تغییر قانون چک مانع افزایش آمار چک‌ برگشتی شد

تغییر قانون چک مانع افزایش آمار چک‌ برگشتی شد