دوشنبه  23  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی در گفتگو با آنا مطرح کرد؛

کارآمدسازی شبکه بانکی با کاهش شعب مازاد

پرویزیان با بیان اینکه امکان کاهش شعبه‌های بانک ها فراهم است، گفت: به‌جهت کارآمدسازی و بهبود وضعیت شبکه بانکی لازم است تعداد شعب بانک‌ها کاهش یابد.

کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با تاکید بر اینکه امکان کاهش تعداد شعب بانک ها وجود دارد، گفت: در حال حاضر تعدادشعب بانک ها متفاوت بوده و برخی شعب بسیار و برخی دیگر شعب کمتری دارند.

وی با بیان اینکه در همه بانک‌ها با هر تعداد شعب امکان بهینه شدن و کاهش شعب وجود دارد، افزود: کاهشعب بانک‌ها هم به جهت تغییراتی که در ارتباط با پساکرونا رخ داد مدنظر است و  همچنین به جهت اینکه ماهیتک و کار بانکی در حال تغییر بوده و با سی سال گذشته تفاوت‌های محسوسی کرده است.

پرویزیان با تاکید بر اینکه شعب بانک ها باید دچار تغییر و تحول شوند، تصریح کرد: به لحاظ دسترسی مردمبه خدماتی که بانک ها ارایه می دهند وجود برخی شعب لازم است زیرا هنوز شعب یکی از کانال‌های اصلیارایه خدمات هستند و حتی برای کسب و کارهای نوینی که در حوزه بانکی تعریف می شود شعب می‌تواننداین خدمات را ارایه دهند. 

وی با اشاره به مشکلی که در کشور در حوزه بانکی وجود دارد، گفت: دولتی بودن ساختار بانکی به ویژه بعد ازانقلاب که بانک های خصوصی را در مقطعی در بانک های دولتی ادغام کردند خود معضلات عدیده ای را رقمزد.

پرویزیان ادامه داد: یکی از علل ایجاد شعب بسیار از سوی برخی بانک های دولتی در برهه ای از زماندرخواست های مقامات محلی و نمایندگان استانی بوده است.

وی گفت: افزایش تعداد شعب بانکی در برهه ای با توجه به تغییر ماهیت کسب و کار و اینکه باید مجوز بانک مرکزی اخذ شود روند معکوسی به خودگرفته و کاهش شعب رخ داد.

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی با تاکید بر اینکه متاسفانه در برهه ای از زمان برخی بانکها چندین هزار دفتر و نمایندگی بدون مجوز بانک مرکزی ایجاد کردند، تصریح کرد:البته به مرور بانک مرکزی تعداد این شعب را محدود کرده و اکنون تنها برخی از آن ها باقی مانده اند.

وی ادامه داد: به جهت کارآمدسازی و بهبود وضعیت شبکه بانکی لازم است تعداد شعب مازاد بانک ها کاهش یابد البته که تغییر در شعب لزوما به مفهوم کاهش پرسنل یا تعدیل نیروی انسانی نیست و این افراد می تواننددر حوزه های دیگری که اقتضاعات بانکداری نوین است همکاری کنند.

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی گفت: امروزه بانک ها تنوعی از خدمات مالی، پولی و ارزیارایه می دهند این تنوع در همه کانال ها و نقاط فروش باید امکان پذیر باشد که یکی از کانال های مهم وحیاتی همین شعب هستند.

وی تاکید کرد:تکنولوژی اطلاعات و بانکداری مجازی دیجیتال این امکان را از طریق برنامه های مختلف فراهمکرده تا خدمات دهی به مردم متوقف نشود.

انتهای پیام/

http://ana.ir/i/493191
اقتصاد بیمار معلول تب و تاب بانک‌ها برای ازدیاد شعب

اقتصاد بیمار معلول تب و تاب بانک‌ها برای ازدیاد شعب

شرایط و نرخ سود تأمین کسری ذخایر بانک‌ها اعلام شد

شرایط و نرخ سود تأمین کسری ذخایر بانک‌ها اعلام شد

سه ضلعی تضمین کننده کارآمدی انتشار اوراق بدهی

سه ضلعی تضمین کننده کارآمدی انتشار اوراق بدهی

تورمی شدن کسری بودجه با اجرای عملیات بازار باز و هدفگذاری تورمی

تورمی شدن کسری بودجه با اجرای عملیات بازار باز و هدفگذاری تورمی

هدفگذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز محقق شد/ رشد نقدینگی سال 99 کمتر از سال 99

هدفگذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز محقق شد/ رشد نقدینگی سال 99 کمتر از سال 99

همکاری مسئولین و معاونین ارزی وقت بانک‌های مختلف و بانک مرکزی با زن و شوهر اخلالگر

همکاری مسئولین و معاونین ارزی وقت بانک‌های مختلف و بانک مرکزی با زن و شوهر اخلالگر