پنجشنبه  08  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

پیش‌بینی رشد بورس در دوران پساتحریم از سوی دبیر هیات مدیره فرابورس

دبیر هیات مدیره فرابورس درباره تاثیر رفع تحریم‌ها در تغییر شاخص بورس گفت: پیش‌بینی می‌شود که پس از رفع تحریم‌ها هزینه تمام‌شده محصولات در بسیاری از شرکت‌ها با کاهش همراه شود که این بر رشد بورس تاثیرگذار خواهد بود.

علی نقوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به اینکه در پساتحریم بهای نقل و انتقالات کاهش می‌یابد و همچنین دسترسی به مواد اولیه با سهولت انجام می‌گیرد، افزود: به تبع، این اتفاق بر درآمد شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد و اثر خود را در سودآوری شرکت‌ها خواهد گذاشت؛ با سودآور شدن شرکت‌ها نیز قاعدتاً بورس رشد خواهد داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است در پساتحریم شاهد رشد حبابی باشیم؟ گفت: حبابی بودن نیز شاخص خاصی ندارد که با توجه به آن بتوان اظهار نظر کرد و این واژه صرفاً ساخته رسانه‌هاست.

http://ana.ir/i/49938