آغاز صحن علنی مجلس/ بررسی طرح صیانت از حقوق کاربر در فضای مجازی - خبرگزاری آنا
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
04 مرداد 1400 - 09:23

آغاز صحن علنی مجلس/ بررسی طرح صیانت از حقوق کاربر در فضای مجازی

جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.
کد خبر : 596866
مجلسبه گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ مرداد) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۱۹ نماینده آغاز شد.


حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کارهای پارلمان را به شرح ذیل قرائت کرد:


ادامه رسیدگی بـه گـزارش کمیسـیون آیـین نامـه داخلـی مجلس در مورد: طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسـخگویی بـه تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان


ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان۳)


گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مـدنی بـین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل(اعـاده شـده از شورای نگهبان۱)


گزارش کمیسیون قضائی و حقـوقی در مورد لایحه معاهـده استرداد مجرمین بین جمهوری اسـلامی ایـران و جمهـوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان۱)


گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحـاقی بـه موافقتنامـه همکـاری در زمینـه امنیت در دریای خزر (مـورخ ۲۷ آبـان ۱۳۸۹) ۱۸ نـوامبر۲۰۱۰(( (اعاده شده از شورای نگهبان۱)
بیشتر بخوانید:


کم‌کاری مسئولان تمامی ندارد

گزارش کمیسیون انرژی در مورد: لایحه نحـوه واگـذاری امـوال، تأسیسـات، ماشـین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضـلاب (اعـاده شده از شورای نگهبان۱)


ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیـدات کشاورزی (ارجاع از جلسه علنی)


موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:


۱ .گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاههای اجرایی (در اجرای ماده (۲۱۲ (آئین نامه داخلی مجلس)


۲ .گزارش کمیسیون اقتصادی در مـورد بررسـی مغـایرت هـای قـانونی در نحـوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهـادار (در اجـرای مـاده(۲۳۴(آیین نامه داخلی مجلس)


۳ .بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسـیدگی بـه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سـاماندهی پیام رسـان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قـانون اساسـی


انتهای پیام/انتهای پیام/

ارسال نظر