ارائه روشی برای شناخت و پیشرفت سرطان توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
31 مرداد 1400 - 08:13

ارائه روشی برای شناخت و پیشرفت سرطان توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ارائه روشی برای شناخت عمیق تری نسبت به پیشرفت سرطان و نقش عوامل مکانیکی در پیشرفت سرطان شدند که در آینده از نتایج آن برای طراحی روش های درمان این بیماری بهره برد.
کد خبر : 602163
سرطان.jpgبه گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید محمد طباطبائی دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح « تحلیل رفتار مکانیکی سلول در تهاجم سرطان بر مبنای ساختار سلولی» گفت: بر اساس تحقیقات منتشر شده، بیماری سرطان به عنوان یکی از مرگبار ترین بیماری ها در سطح جهان شناخته شده است.
وی ادامه داد: محققان علوم زیستی و بالینی در طول دهه های گذشته به طور دقیق این بیماری را رصد کرده و اطلاعات ارزشمندی جهت ارائه روش های درمانی جدید، منتشر کرده اند؛ اما در دو دهه گذشته محققان به این مهم دست یافته اند که علاوه بر تغییرات و تحولات زیست و بالینی، مشخصه های فیزیکی مهمی وجود دارند که به صورت معناداری در روند ایجاد و پیشرفت سرطان تغییر می کنند.
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: مطالعات گسترده در این حوزه نشان داده است که این مشخصه های فیزیکی حتی می توانند به عنوان یک نشانگر زیستی، در تشخیص سرطان و یا حتی تعیین درجه پیشرفت به کار آیند. از مهم ترین این نشان گر های زیستی می توان به خواص مکانیکی( پروتئین/سلول/ بافت) و مشخصه های ظاهری (اندازه، شکل آرایش فضایی اجزای تشکیل دهنده و ..) اشاره کرد.
وی با اشاره به هدف از اجرای این پروژه گفت: یکی از اصلی ترین دست آوردهای علمی این تحقیق، ارزیابی تغییرات خواص مکانیکی سلول های سرطانی هم در سطح سلول و هم در سطح پروتئین به صورت برون تنی بوده است.
طباطبایی افزود: نتایج این تحقیق نشان داد خواص مکانیکی سلول چگونه به صورت کمی با ساختار اسکلت سلولی در ارتباط است.
وی تاکید کرد: دو جزء اصلی اسکلت سلولی یعنی پروتئین های اکتین و میکروتوبول با ایجاد سرطان و تهاجم آن از لحاظ میزان حضور و آرایش فضایی رشته ها دچار تغییرات اساسی شده اند که این امر موجب شده که رفتار الاستیک و ویسکوالاستیک سلول های سرطانی نیز تغییرات اساسی و معناداری داشته باشد.
وی اضافه کرد: در ادامه مشخص شد که تغییرات ایجاد شده در رشته های اکتین بسیار بیشتر از میکروتوبول ها است.
وی با بیان اینکه در این تحقیق از یک مدل مکانیک سلولی به نام مدل تنسگریتی استفاده شد تا بتوان با استفاده از این مدل و نتایج آزمایشگاهی، تغییرات خواص مکانیکی رشته های اکتین و میکروتوبول را در روند تهاجم سرطان ارزیابی کرد، افزود: نتایج این تحقیق نشان داد که سلول های سرطانی پر تهاجم نیروی ترکشن زیادتری نسبت به بقیه سلول ها وارد می کند.
وی خاطر نشان کرد: دراین پایان نامه در حوزه مکانیک سلولی تعریف شد و به منظور ارزیابی تغییرات خواص مکانیکی زیر اجزای سلول در فرآیند ایجاد و تهاجم سرطان در بافت پستان به صورت برون تنی، از روش های آزمایشگاهی و مدلسازی در حوزه مکانیک سلولی بهره برده شد.
وی خاطر نشان کرد: نتایج این تحقیق شناخت عمیق تری نسبت به پیشرفت سرطان و نقش عوامل مکانیکی در پیشرفت سرطان ایجاد می کند و امید است که در آینده بتوان در طراحی روش های درمان بیماران سرطانی از این قبیل نتایج استفاده کرد.
گفتنی است :اساتید راهنمای این طرح دکتر محمد تفضلی شادپور، دکتر مهدی بستان شیرین اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده اند.


انتهای پیام/انتهای پیام/

ارسال نظر