دانشگاه‌ها در تمدن ‌سازی باید همت عالی داشته باشند
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
حجت الاسلام رستمی:

دانشگاه‌ها در تمدن ‌سازی باید همت عالی داشته باشند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها در تمدن ‌سازی باید همت عالی داشته باشند.
کد خبر : 618458
حجت الاسلام رستمي

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، حجت الاسلام مصطفی رستمی صبح امروز در مراسم اختتامیه طرح ملی اندیشه تمدن ساز که در واحد تهران مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: از دانشگاه آزاد اسلامی برای تازه نگهداشتن اندیشه‌های اساتید تشکر می‌کنم. توجه به موضوع تمدن در طرح اندیشه تمدن ساز مدنظر قرار گرفته که جای قدردانی دارد.


وی افزود: امکان توجه و ارتقا در این طرح وجود دارد، بازتولید اندیشه‌های مقام معظم رهبری بسیار ارزشمند است، اگر حمایت‌ها و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی نباشد تحقق این امور آسان نیست.


مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درباره رسالت دانشگاه در امر تمدن سازی گفت: اگر دوره های مختلف تاریخی را نگاه کنید در می‌یابید که تاریخ، تاریخ جنگ‌ها و نزاع‌هاست و همواره جریان های نزاع مورد توجه قرار گرفته است. این تاریخ نزاع ‌ها تا امروز وجود داشته است ریشه درگیری نیز به غلبه برمی‌گردد، غلبه در باورها و سبک زندگی است.


حجت الاسلام رستمی گفت: شاید امروز بگویند با قواعد بین المللی نزاعها کم شده اما همان طور که مشاهده می‌شود این قواعد آنقدرها نتوانسته‌ این هدف را محقق کند. نزاع امروز کشته‌های زیاد ندارد اما نزاع قدرت‌ها را به صورت واضح مشاهده می‌شود. اگر به خاطر داشته باشید رژیم صهیونسیتی گزارش حقوق بشر علیه خود را پاره کرد و عربستان نیز از این اقدام حمایت کرد و در ادامه رئیس کمیسیون حقوق بشر شد. بنابراین تصور اینکه نزاع رخت بربسته اینگونه نیست بلکه فقط برای ساکت کردن نظام هایی است که حرف برای گفتن دارند.


وی ادامه داد: تعریف ما از تمدن مجموعه ابزارهایی از باور تا سبک زندگی است که هم نیاز خود را پاسخ دهد و هم به جوامع دیگر منتقل شود. نمی‌توانیم در محیط بسته مدعی تمدن زایی باشیم.


مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بیان کرد: از ابتدای انقلاب امام(ره) با نفی تمدن موجود، هدف را ایجاد تمدن مطلوب مطرح کرد، در زمانی که امام قطعنامه را امضا کرد گفت جنگ ما جنگ توحیدی است این جنگ تا همیشه ادامه دارد. ما به دنبال اهتزاز لاالاالله در قله‌های جهان هستیم. این آرمان در بیان معظم رهبری نیز مشاهده می‌شود.


وی بیان کرد: تمدن های مادی به دنبال پاسخ به نیازهای مادی هستند، اما تمدن اسلامی می‌خواهد ضمن پاسخ به نیازهای مادی برای رسیدن به سعادت حقیقی تلاش کند، تمدن اسلامی مملو از جنبه‌های انسانی و اخلاقی است. تمدن مادی به دنبال منافع سرمایه‌داران است در صورتی که قالب تمدن اسلامی بیان دیگری دارد و به ارزشمندی اخلاق و آلوده نشدن تاکید دارد.


مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اضافه کرد: اگر مدعی تمدن هستیم باید دنبال مدل بومی خودمان باشیم چراکه اگر تمدن غرب را بپذیریم باید به شرک برسیم. امکان ندارد که کسی هم شرک آلود باشد و هم موحد باشد البته بدون تحقق نیازهای مادی تمدن سازی ممکن نیست، باید معیارهای دقیق تولید کنیم و آن را آزمایش و بعد آن را عرضه کنیم. باید همت‌ها عالی باشد دانشگاه‌ها باید در این زمینه همت مضاعف داشته باشند. در این مسیر اگر با خدا باشید خدا یاور شماست.


انتهای پیام/۴۰۴۰/


ارسال نظر