جزئیات تقویم تحصیلی نیمسال دوم دانشگاه‌های علوم پزشکی
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

جزئیات تقویم تحصیلی نیمسال دوم دانشگاه‌های علوم پزشکی

تقویم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وزارت بهداشت برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ منتشر شد. زمان آغاز نیمسال دوم برای ورودی‌های ۱۴۰۰ متفاوت است.
کد خبر : 626804
image-20211209093042-1.jpeg

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، تقویم نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ برای دو گروه ورودی‌های قبل از ۱۴۰۰ و ورودی‌های سال ۱۴۰۰ به مدت ۱۷ هفته تعیین شده است.


نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۰ از شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد.


همچنین نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ورودی‌های سال ۱۴۰۰ از شنبه ۷ اسفندماه ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و پنجشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد.


حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی دو هفته پس از شروع نیمسال انجام می‌گیرد و حذف اضطراری در مدت ۳ هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی انجام خواهد شد.


مدت زمان برگزاری امتحانات برای هر دو گروه ورودی به مدت ۲ هفته خواهد بود.


تعطیلات میان دو ترم و دوره برای ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۰ به مدت ۱۴ روز و برای ورودی‌های سال ۱۴۰۰ به مدت یک هفته تعیین شده است.


دوره تابستانی نیز برای ورودی‌های هر دو گروه از دانشجویان علوم پزشکی تعریف شده است که مدت زمان این دوره به مدت پنج هفته است. این دوره برای ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی تیر و مرداد ۱۴۰۱ و برای ورودی‌های سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ تعیین شده است.


جدول تقویم نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

سال ورودیدورهآغاز و پایان آموزشتاریخ برگزاری امتحاناتزمان تعطیلات بین دو نیمسال / دورهورودی قبل از سال ۱۴۰۰نیمسال دومشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ تا پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱از شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱از شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ تا جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ورودی قبل از سال ۱۴۰۰دوره تابستاناز شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱از شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱از شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ تا شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ورودی سال ۱۴۰۰نیمسال دومشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ تا پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱از شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱از شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ تا جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱ورودی سال ۱۴۰۰دوره تابستاناز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱از شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱از شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ تا شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
انتهای پیام/۴۰۴۰/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر