میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
16 ارديبهشت 1401 - 13:15
با حضور هزاران داوطلب انجام شد؛

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدام ۱۴۰۱ آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی آموزش ابتدایی و دبیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
کد خبر : 656919
آزمون

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا، نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۱ ویژه رشته‌های شغلی آموزش و پرورش (آموزش ابتدایی و دبیری) دیروز و امروز (۱۵ و ۱۶ اردیبهشت) با حضور هزاران داوطلب زن و مرد با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با شیوع بیماری کرونا و بازدید مسئولان ازجمله فرماندار، امام جمعه، رؤسای دانشگاه، رؤسای ادارات آموزش و پرورش و ... در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.


به گفته مسئولان آموزش و پرورش اکثر ظرفیت پذیرفته‌شدگان برای مناطق محروم بوده و به عنوان آموزگاران ابتدایی به خدمت گرفته می‌شوند.


مهم ترین بخش آزمون استخدامی آموزش و پرورش، منابع آن است که معمولا همراه با انتشار دفترچه ثبت نام آزمون، منتشر می‌شود. این منابع به طور کلی، به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند که منابع عمومی در تمام رشته‌ها یکسان هستند و شامل مواردی مانند زبان انگلیسی و ریاضی و آمار مقدماتی می‌شود. منابع اختصاصی نیز برای هر کدام از رشته‌های شغلی به صورت ویژه در نظر گرفته می‌شود.


نکته مهمی که در مورد آزمون استخدامی آموزش و پرورش وجود دارد، تجانس رشته تحصیلی متقاضی با عنوان شغلی است به این معنا که رشته تحصیلی متقاضیان باید متناسب و هماهنگ با عنوان شغلی آنها باشد.


بیش از ۵۹۳ هزار نفر، متقاضی نهمین دوره آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی بوده که از این تعداد ۵۰۰ هزار و ۴۷ نفر شامل ۳۶۳ هزار و ۸۰۷ نفر زن و ۱۳۶ هزار و ۲۴۰ نفر مرد متقاضی شرکت در آزمون رشته‌های شغلی آموزش و پرورش هستند.


به گزارش آنا، آزمون استخدامی آموزش و پرورش در ۲۲۳ شهرستان و ۳۴۶ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد که بخش زیادی از آن با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد با حضور ۹۰۲ داوطلب
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با حضور ۲ هزار داوطلب
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی لنجان با حضور ۲ هزار داوطلب
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی لنجان
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی لنجان
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی لنجان
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی لنجان
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی میانه با حضور هزار و ۱۰۷ داوطلب
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی میانه
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی میانه
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی کازورن با حضور هزار و ۴۵۰ داوطلب
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی کازورن
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی کازورن
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی کازورن
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد یادگار امام با حضور هزار و ۹۶۴ داوطلب
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد یادگار امام
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد یادگار امام
میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد یادگار امام

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد نجف‌آباد با حضور ۴ هزار و ۲۸۲ داوطلب

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد زرند با حضور هزار و ۲۳۸ داوطلب

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد زرند

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد زرند

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد خوی با حضور هزار و ۶۵۰ داوطلب

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد خوی

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد خوی

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد گنبدکاووس با بیش از هزار داوطلب

آزمون استخدام آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد گنبدکاووسانتهای پیام/۴۰۶۲/


ارسال نظر