مترجم زبان ناشنوایان به نظام دادرسی اضافه شد
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

مترجم زبان ناشنوایان به نظام دادرسی اضافه شد

ناشنوایان می‌توانند با استفاده از مترجمان رسمی زبان اشاره، برای احقاق حق در نظام دادرسی مشارکت کنند پیش از این، ناشنوایان با استفاده از «کارشناس خبره» در همه مراحل اداری و دادرسی مشارکت داشتند.
کد خبر : 667338
ناشنوا

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، ناشنوایان می‌توانند با استفاده از مترجمان رسمی زبان اشاره، برای احقاق حق در نظام دادرسی مشارکت کنند پیش از این، ناشنوایان با استفاده از «کارشناس خبره» در همه مراحل اداری و دادرسی مشارکت داشتند.


به همین منظور، در ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ آزمون کتبی جذب مترجمان زبان اشاره در دانشگاه بین الملل فرشتگان دانشگاه آزاد برگزار شد؛ همچنین آزمون تشریحی (شفاهی) از یک مردادماه سال جاری شروع خواهد شد مترجمان رسمی زبان اشاره برای فعالیت دارای مجوز رسمی بوده و مورد اعتماد نظام قضایی خواهند بود.


انتهای پیام/۴۱۲۹/

ارسال نظر