رتبه‌بندی موضوعی سال ۲۰۲۱ پایگاه رتبه بندی ISC منتشر شد
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
رئیس ISC خبر داد:

رتبه‌بندی موضوعی سال ۲۰۲۱ پایگاه رتبه بندی ISC منتشر شد

مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۱ خود را منتشر کرد. تعداد ۴۲ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱ حضور دارند.
کد خبر : 668050
رتبه بندی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، محمدجواد دهقانی رئیس ISC گفت: گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری پس از بیش از یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه های کشور و نیز رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبه بندی در کشور، در سال ۹۹ برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های جهان را بر اساس حوزه های موضوعی به انجام رسانده است.
دهقانی گفت: اولین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و امسال برای سومین سال پیاپی این رتبه بندی را انجام داده است. در ادامه روش شناسی و نتایج این رتبه بندی آورده می شود.


روش‌شناسی رتبه بندی موضوعی


دهقانی اظهار کرد: در رتبه بندی جهانی ISC براساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می گیرند که در نهایت ۳۹ زیر رده مورد استفاده قرار می گیرد (۳ زیر رده کنار گذاشته می شود). ۶ رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی است.


وی ادامه داد: در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزو ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در هر حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCite ثبت شده باشند.


رئیس ISC افزود: دانشگاه های اعلام شده در این رتبه بندی، در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز بر اساس قاره و کشور و... اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی ISC، براساس ۳ معیار کلی پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می گیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است.


جدول زیر معیارها و شاخص های رتبه بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می دهد:


رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۱ پایگاه رتبه بندی ISC منتشر شد


حضور ۴۲ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱


دهقانی گفت: در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱ از ایران ۴۲ دانشگاه حضور دارند که در حوزه های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند. این در حالی است که در رتبه بندی سال گذشته ۳۹ دانشگاه از ایران حضور داشتند. دانشگاه های صنعتی مالک اشتر، صنعتی شیراز و محقق اردبیلی برای اولین بار در این رتبه بندی حضور پیدا کرده اند.


حوزه علوم طبیعی: حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته از ۷ رشته حوزه علوم طبیعی شامل: ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی، علوم زیستی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم. در این حوزه در سال ۲۰۲۱، دانشگاه تهران ۴۰۰-۳۵۱ رتبه اول و دانشگاه تربیت مدرس ۶۰۰-۵۰۱ رتبه دوم را کسب کردند.


حوزه مهندسی و فناوری: در حوزه مهندسی و فناوری در ۱۱ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه های ایران در هر ۱۱ رشته حضور داشته است که دانشگاه تهران با رتبه ۳۹ رتبه اول و دانشگاه های صنعتی شریف ۲۰۱ رتبه دوم دانشگاه تبریز ۲۱۳ رتبه سوم را کسب کردند.


حوزه علوم پزشکی و بهداشت: در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۲۱ رتبه اول، علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۰-۳۰۱ رتبه دوم، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد ۴۵۰-۴۰۱ مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.


حوزه علوم کشاورزی: در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران۸۰ در رتبه اول، دانشگاه شیراز ۱۹۳ در رتبه دوم و دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۸ رتبه سوم را کسب کردند.


حوزه علوم اجتماعی: در حوزه علوم اجتماعی تنها دانشگاه تهران حضور دارد و موفق به کسب رتبه ۴۵۰-۴۰۱ شد.


حوزه علوم انسانی: در حوزه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۶۰۰-۵۰۱ شده است و در هیچ کدام از رشته های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.


نتایج رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱ و حضور دانشگاه های ایرانی
حوزه موضوعی نام دانشگاه رتبه ۲۰۲۱
علوم طبیعی
Natural Sciences
(ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین، علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی و سایر علوم طبیعی)
دانشگاه تهران ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه تربیت مدرس ۵۰۱-۶۰۰
مهندسی و فناوری
Engineering and Technology
(مهندسی برق، الکترونیک، عمران، مکانیک، مواد، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، محیط زیست، بیوتکنولوژی محیطی، بیوتکنولوژی صنعتی، فناوری نانو و سایر علوم مهندسی و فناوری های دیگر)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، صنعتی شریف، شیراز، پزشکی تهران و دانشگاه تبریز ۶۰۱-۷۰۰
دانشگاه تهران ۳۹
دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱
دانشگاه تبریز ۲۱۳
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۳۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد و کاشان ۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تربیت مدرس و پزشکی تهران ۵۰۰-۴۵۱
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی و شیراز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه سمنان ۶۰۱-۷۰۰
علوم پزشکی و بهداشت
Medical and Health Sciences
(تحقیقات پزشکی پایه، پزشکی بالینی و علوم بهداشت)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۲۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران و پزشکی مشهد ۴۵۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پزشکی کرمانشاه، پزشکی مازندران، پزشکی شیراز و پزشکی تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، پزشکی کرمان و تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰
علوم کشاورزی
Agricultural Sciences
(کشاورزی، جنگلداری و شیلات، علوم دام و لبنیات، علوم دامپزشکی و سایر علوم کشاورزی)
دانشگاه تهران ۸۰
دانشگاه شیراز ۱۹۳
دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۸
دانشگاه فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و تبریز ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه ارومیه ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهرکرد و گیلان ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه بوعلی سینا، شهید باهنر کرمان، محقق اردبیلی ۶۰۱-۷۰۰
علوم اجتماعی
Social Sciences
(روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و تجارت، جغرافیای اجتماعی و اقتصادی، رسانه و ارتباطات و سایر علوم اجتماعی)
دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰
علوم انسانی
Humanities
(تاریخ و باستان شناسی، زبان و ادبیات، فلسفه، اخلاق و دین، هنر و سایر علوم انسانی)
دانشگاه تهران ۵۰۱-۶۰۰

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱ در رشته های مختلف در دانشگاه های ایرانیرشته نام دانشگاه رتبه ۲۰۲۱
ریاضیات
Mathematics
(۱۹ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۰۰
دانشگاه های فردوسی مشهد و دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی شریف ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های شهید بهشتی و تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، شیراز، تربیت مدرس، گیلان، اصفهان، مازندران و یزد ۶۰۱-۷۰۰
علوم کامپیوتر و اطلاعات
Computer and information sciences
(۶ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۸۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های فردوسی مشهد و شهید بهشتی ۶۰۱-۷۰۰
علوم فیزیکی و نجوم
Physical sciences and astronomy
(۷ دانشگاه)
دانشگاه های صنعتی اصفهان و تهران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی و تبریز ۶۰۱-۷۰۰
علوم شیمی
Chemical sciences
(۱۴ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۴۱
دانشگاه تربیت مدرس ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه تبریز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان و علوم پزشکی تهران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های فردوسی مشهد، شیراز و علوم پزشکی تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های بوعلی سینا، شهید بهشتی و کاشان ۶۰۱-۷۰۰
زمین و علوم محیطی
Earth and related environmental sciences
(۱۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۴۰
دانشگاه تربیت مدرس ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه های شیراز و تبریز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران ۶۰۱-۷۰۰
علوم زیستی
Biological Sciences
(۸ دانشگاه)
دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تهران ۵۰۰-۴۵۱
دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی عمران
Civil Engineering
(۱۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۵۵
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۷
دانشگاه تبریز ۱۳۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۵۵
دانشگاه صنعتی شریف ۱۷۵
دانشگاه تربیت مدرس ۲۱۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۱۶
دانشگاه های فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان و گیلان ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه شهید بهشتی ۳۵۰-۳۰۱
مهندسی برق و الکترونیک
Electrical Eng, Electronic Eng
(۱۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۱۹
دانشگاه صنعتی شریف ۲۴۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه تبریز ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه های علم و صنعت ایران و شهید بهشتی ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های فردوسی مشهد، شیراز و صنعتی شیراز و تربیت مدرس ۵۰۱-۶۰۰
مهندسی مکانیک
Mechanical Engineering
(۲۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۳۵
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۶۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷۳
دانشگاه علم و صنعت ایران ۸۷
دانشگاه صنعتی شریف ۱۲۷
دانشگاه فردوسی مشهد و تبریز ۱۸۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۱۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۲۲۱
دانشگاه تربیت مدرس ۲۴۶
دانشگاه های صنعتی شاهرود و کاشان ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه های بین المللی امام خمینی، شهید بهشتی، شیراز و گیلان ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه های سمنان و شهرکرد ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه ارومیه ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های مالک اشتر، شهید باهنر کرمان، اصفهان ۵۰۱-۶۰۰
مهندسی شیمی
Chemical Engineering
(۱۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۷۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۶۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۷۰
دانشگاه صنعتی شریف ۱۸۳
دانشگاه تربیت مدرس ۲۱۴
دانشگاه تبریز ۲۵۰
دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند و شیراز ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۳۵۰
مهندسی مواد
Materials Engineering
(۱۵ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۴۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۱۵
دانشگاه صنعتی شریف ۲۳۹
دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه های صنعتی اصفهان و تربیت مدرس ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه های کاشان و تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مالک اشتر، صنعتی سهند، سمنان، شهید بهشتی و گیلان ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی پزشکی
Medical Engineering
(۷ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۵
دانشگاه تهران ۱۷۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۲۴
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۳۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۴۵
دانشگاه تربیت مدرس ۲۵۱-۳۰۰
مهندسی محیط زیست
Environmental Engineering
(۱۵ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۵۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲۲
دانشگاه صنعت شریف ۲۳۵
دانشگاه های علم و صنعت ایران، تربیت مدرس و تبریز ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه شیراز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شهید بهشتی ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های صنعتی شاهرود، کاشان ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه صنعتی سهند ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی بیوتکنولوژی محیطی
Environmental biotechnology
(۵ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹
دانشگاه تهران ۱۶۸
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۲۴
دانشگاه تربیت مدرس ۲۳۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۹
مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی
Industrial biotechnology
(۳ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۸
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴۱
مهندسی فناوری نانو
Nano-technology
(۳ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۵۱-۴۰۰
سایر رشته های مهندسی و فناوری
Other Engineering and Technologies
(۱۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۰۶
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان، تبریز ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه صنعتی شریف ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های شیراز و تربیت مدرس ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱-۷۰۰
تحقیقات پزشکی پایه
Basic Medical Research
(۱۴ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱۳
دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز و تهران ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران و تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰
پزشکی بالینی
Clinical Medicine
(۹ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۶۰۱-۷۰۰
علوم بهداشت
Health Sciences
(۱۴ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی مازندران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی شیراز ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی کرمانشاه و علوم پزشکی تبریز ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه های علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمان، تربیت مدرس و تهران ۷۰۰-۶۰۱
کشاورزی، جنگلداری و شیلات
Agriculture, Forestry, Fisheries
(۷ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۷۱
دانشگاه شیراز ۱۵۳
دانشگاه تربیت مدرس ۱۵۹
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳۵
دانشگاه تبریز ۲۳۹
دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان ۲۵۱-۳۰۰
علوم دامپزشکی
Veterinary science
دانشگاه تهران ۱۰۵
سایر رشته های علوم کشاورزی
Other Agricultural Science
شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاستگذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی
(۸ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۴
دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۶۵
دانشگاه تبریز ۱۹۷
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۰۹
دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۵
دانشگاه شیراز ۲۲۹
دانشگاه فردوسی مشهد ۲۴۶
اقتصاد و تجارت
Economics and Business
دانشگاه تهران ۲۱۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۰۱-۶۰۰
جغرافیای اجتماعی و اقتصادی
Social and Economic Geography
دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰

حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱


رئیس ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی حوزه موضوعیISC ۲۰۲۱ سایر کشورهای اسلامی نیز به خوبی ظاهر شدند.


در حوزه علوم طبیعی تعداد ۳۷ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۱ دانشگاه و مالزی با ۵ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۱۲۰ بوده است.


در حوزه مهندسی و فناوری تعداد ۵۶ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۵ دانشگاه و مالزی با ۱۲ دانشگاه می باشد. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۲۵ بوده است.


در حوزه علوم پزشکی و بهداشت تعداد ۴۹ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۱۵ دانشگاه است. بعد از ترکیه کشورهای ایران با ۱۲ دانشگاه و مصر با ۷ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه مربوط به ایران و برابر با ۲۲۱ بوده است.


در حوزه علوم کشاورزی تعداد ۸۸ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۲۴ دانشگاه است. بعد از ترکیه کشورهای ایران با ۱۶ دانشگاه و اندونزی با ۱۱ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۶۲ مربوط به کشور مالزی بوده است.


در حوزه علوم اجتماعی تعداد ۱۹ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با ۸ دانشگاه است. بعد از آن کشورهای اندونزی با ۵ دانشگاه و ترکیه با ۲ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۳۵۱-۴۰۰ و مربوط به کشورهای عربستان سعودی و مالزی بوده است.


در حوزه علوم انسانی تعداد ۸ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با ۴ دانشگاه است. کشورهای ترکیه با ۳ دانشگاه و ایران با ۱ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور مالزی با رتبه ۴۰۰-۳۵۱ بوده است.


تعداد دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱ در هر کدام از حوزه های موضوعی


رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۱ پایگاه رتبه بندی ISC منتشر شد


در ادامه دانشگاه‌های برتر جهان در حوزه‌ای اصلی و نیز رشته های مختلف هر یک نشان داده شده است.


خلاصه نتایج رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱ در حوزه های اصلی


رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۱ پایگاه رتبه بندی ISC منتشر شد


نتایج رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱ در رشته های مختلف (فقط رتبه های اول)

رشته رتبه دانشگاه کشور
Mathematics یک انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا
Computer and information sciences یک دانشگاه Tsinghua چین
Physical sciences and astronomy یک انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا
Chemical sciences یک دانشگاه Tsinghua چین
Earth and related environmental sciences یک دانشگاه China University of Petroleum چین
Biological sciences یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Other natural sciences یک انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا
Civil engineering یک دانشگاه Tongji چین
Electrical eng, electronic eng یک دانشگاه Tsinghua چین
Mechanical engineering یک دانشگاه Xi'an Jiaotong چین
Chemical engineering یک دانشگاه China University of Petroleum چین
Materials engineering یک دانشگاه Tsinghua چین
Medical engineering یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Environmental engineering یک دانشگاه China University of Petroleum چین
Environmental biotechnology یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Industrial biotechnology یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Nano-technology یک دانشگاه Nanyang Technological سنگاپور
Other engineering and technologies یک دانشگاه Tsinghua چین
Basic medical research یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Clinical medicine یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Health sciences یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Agriculture, forestry, fisheries یک Wageningen University & Research هلند
Animal and dairy science یک University of Illinois Urbana-Champaign ایالات متحده آمریکا
Veterinary science یک University of London Royal Veterinary College انگلستان
Other agricultural science یک Wageningen University & Research هلند
Psychology یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Economics and business یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Educational sciences یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Sociology یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Law یک دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
Political science یک دانشگاه استانفورد ایالات متحده آمریکا
Social and economic geography یک Wageningen University & Research هلند
Media and communication یک دانشگاه آمستردام هلند
Other social sciences یک Hong Kong Polytechnic University هنگ کنگ
History and archaeology یک دانشگاه آکسفورد انگلستان
Languages and literature یک University College London انگلستان
Philosophy, ethics and religion یک دانشگاه آکسفورد انگلستان
Art یک دانشگاه آمستردام هلند
Other Humanities یک King's College London انگلستان

نتایج کامل این رتبه بندی در سایت مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) موجود است.


انتهای پیام/۴۰۴۰/ارسال نظر