پنجشنبه  08  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

حرکت انسان دوستانه علی کریمی

شنبه 04 دی 1395 ساعت 23:40
علی کریمی زندگی‌اش را اهدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی آنا، علی کریمی کارت اهدای اعضاء گرفت.

علی کریمی ، ستاره پرسپولیسی ها تصویری از کارت اهدای اعضای بدنش را منتشر کرد و برایش نوشت:«زندگی را هم می توان هدیه کرد.»

http://ana.ir/i/145239