دوشنبه  05  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد مجمع انتخاباتی

پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 19:02
فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ای را در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صادر کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری آنا از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ شماره یک را در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

" اطلاعیه شماره 1 - مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران "

بدین‌وسیله در اجرای مفاد اساسنامه فدراسیون مقرر است،  مجمع فدراسیون فوتبال با حضور اعضاء مجمع برای انتخاب داوطلبان نامزدی پست های انتخابی فدراسیون در تاریخ1398/12/25 برگزار شود.

فلذا، تمامی افراد علاقمند که دارای شرایط مشروحه ذیل هستند، می توانند در پست‌های انتخابی فدراسیون ثبت نام نمایند.

1.شرایط ثبت نام در پست ریاست فدراسیون طبق ماده 39 اساسنامه فدراسیون شامل :

1-1) تابعیت ایران و سکونت در ایران.

2-1) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذی‌صلاح .

3-1) دارا بودن سن حداقل 35 سال و حداکثر 65 سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات .

4-1) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.

5-1) دارا بودن حداقل 10 سال سابقه مدیریت.

6-1) در اجرای بند 3 از ماده 39 نامزدهای پست ریاست باید اسامی پیشنهادی خود برای پست های نواب رئیس را در فرم  شماره 1 به‌صورت مکتوب ذکر نمایند . لازم به ذکر است نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

2. شرایط ثبت نام در سایر پست های هیات رئیسه طبق بند 4 از ماده 33 اساسنامه فدراسیون شامل :

1-2) تابعیت ایرانی و سکونت در ایران .

2-2) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح .

3-2) دارا بودن حداقل 35 سال تمام و حداکثر 65 سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات .

4-2) دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مدیریت.

5-2) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.

3. سایر شرایط برای انتخابات بشرح ذیل می باشد :

1-3) طبق بندهای 1 و 2 ماده 33 اساسنامه :

1-1-3 ) هیات رئیسه شامل 9 نفر می باشند :

الف : رئیس فدراسیون.

ب: نایب رئیس اول .

ج : نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات .

د : نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان.

و : پنج نفر اعضاء دیگر شامل : یک نفر از بین رؤسای هیئت‌های استانی ، یک نفر از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت دارند .

2-1-3) تمامی اعضاء هیئت رئیسه باید توسط مجمع انتخاب یا برکنار شوند. هر یک از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات مجمع  باید حداقل توسط 5 نفر و رئیس فدراسیون توسط 10 نفر از اعضاء مجمع پیشنهاد شده باشند .

3-1-3) اعضای هیئت رئیسه برای ثبت نام در همان پست در دوره بعدی،  نیازی به اخذ تائیدیه از اعضای مجمع ندارند .

4-1-3) دوره فعالیت رئیس فدراسیون، نواب رئیس فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه 4 سال است و انتخاب مجدد آنها برای دوره های متوالی بلامانع است .

2-3) نحوه ثبت نام و بررسی مدارک نامزدها براساس دستورالعمل ضمیمه الف اساسنامه انجام می‌گردد .

1-2-3) مدارک داوطلبان نامزد پست‌های انتخابی فدراسیون بشرح ذیل است‌:

الف : مدارک عمومی هر پست:

1.اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی.

اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
دو قطعه عکس 4Í6 با زمینه روشن.
اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت در نیروهای مسلح برای آقایان.

تبصره : اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن در موعد مقتضی عودت می‌گردد.

ب : مدارک اختصاصی هر پست :

1.تکمیل فرم داوطلبی برحسب پست انتخابی :

فرم شماره 1 توسط داوطلب نامزد پست ریاست.
فرم شماره 2 توسط نواب رئیس پیشنهادی.
فرم شماره 3 توسط داوطلب نامزدی سایر پستهای هیئت رئیسه .

ارائه مدارک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت :

سابقه ریاست یا نایب رئیس یا دبیرکل در فدراسیون‌های ورزشی.
سابقه در پست معاون مدیرکل و بالاتر یا هم‌طراز آنها در مشاغل دولتی.
سابقه مدیرعاملی در شرکت‌های ثبت شده فعال در بخش خصوصی.
سابقه ریاست در هیئت‌های فوتبال استان‌ها.
سابقه مدیرعاملی در باشگاههای فوتبال لیگ برتر و یا لیگ دسته اول.

 2-2-3) برای پست انتخابی شرایط ذیل الذکر نیز باید رعایت شود :

داوطلبان نامزدی پست نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان فقط باید از بین بانوان باشد.

3-2-3) مدت ثبت نام 10 روز اداری از تاریخ1398/11/8 لغایت 1398/11/20  از ساعت 9:00 الی 16:00 ( باستثناء پنجشنبه‌ها که از ساعت 9:00 الی 13:00 )  تعیین می‌شود.

4-2-3) تمامی نامزدهای هر یک از پست‌های انتخابی می‌توانند شخصاً یا با معرفی نماینده رسمی ( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ) از تاریخ1398/11/8 لغایت 1398/11/20 در روزهای اداری از ساعت 9:00 الی 16:00 ( باستثناء پنج‌شنبه از ساعت 9:00 الی 13:00 ) جهت اخذ فرم داوطلب نامزدی به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند .

ضمناً، علاوه بر فرم داوطلبی ، یک نسخه اساسنامه جهت آگاهی و بهره برداری لازم در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد .

لازم به ذکر است نامزدها می‌بایست شخصاً فرم‌های تکمیل شده را بهمراه نسخ اصل تمامی مدارک خواسته شده ( مدارک عمومی و اختصاصی ) تا پایان وقت اداری مورخ 1398/11/20 به دبیرخانه مجمع تحویل نمایند و پس از مهر و امضاء فدراسیون رسید اخذ نمایند .
نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

3-3) اختیارات اعضاء مجمع درخصوص فرم‌های پیشنهادی نامزدهای پست انتخابی:

هر یک از اعضاء مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها بشرح ذیل هستند :

الف: پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست ( فرم شماره 4 ) .

ب: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس اول ( فرم شماره 5 ) . متذکر می شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست    نایب رئیس اول درصورتی قابل طرح است که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون ، معرفی کرده باشد .

ج: پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست نایب رئیس دوم ( فرم شماره 6 ) . متذکر می‌شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست  نایب رئیس دوم درصورتی قابل طرح است که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون ، معرفی کرده باشد .

د: پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست نایب رئیس سوم( فرم شماره 7 ) . متذکر می شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست نایب رئیس سوم درصورتی قابل طرح است که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون ، معرفی کرده باشد .

ه: پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست هیئت رئیسه از بین روسای هیاتهای استانی ( فرم شماره 8 ).

و : پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیئت رئیسه از بین مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر یا لیگ دسته یک(فرم شمار9).

ز: پیشنهاد برای 3 پست سایر اعضاء هیئت رئیسه ( فرم شماره 10 ).

علی ایحال نظر به اهمیت نقش هیئت رئیسه در اداره فدراسیون و اختیار اعضاء محترم مجمع برای معرفی نامزدهای مورد نظر خود در فرم‌های پیش بینی شده ، می‌بایست شخصاً و یا با اعزام نماینده رسمی ( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ) جهت دریافت اوراق مربوط به فرم های پیشنهاد نامزدها از 1398/10/30 لغایت 1398/11/7 از ساعت 9:00 الی 16:00  در روزهای اداری به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند. انتظار می‌رود که با رعایت دقت و لحاظ موارد ذیل ، اقدام شایسته معمول دارند:

تمامی فرم‌های پیشنهادی نامزدها را به صورت دقیق و خوانا تکمیل و ضمن امضاء به مهرآن نهاد ممهور ( در خصوص اعضاء حقیقی فرم‌ها می‌بایست امضاء و به اثر انگشت منقوش گردد ) و در روزهای اداری از تاریخ 1398/11/21 لغایت 1398/11/27  از ساعت 9:00 الی 16:00 ( پنج‌شنبه ها از ساعت 9:00 الی 13:00 )مهلت دارند فرم‌ها را از طریق نمابر به شماره 88611333 یا پست الکترونیکی به آدرس Congress@ffiri.ir  ارسال و الزامی است اصل فرم‌ها نیز توسط عضو مجمع یا نماینده رسمی وی ( با ارائه معرفی نامه کتبی ) مستقیماً به دبیرخانه مجمع تحویل گردد و در قبال اصل فرم ها حتماً رسید اخذ شود .
هرگونه خط خوردگی ، لاک گرفتگی ، عدم امضاء یا مهر یا اثر انگشت ، عدم ارسال در زمان مقرر یا معرفی نامزدها در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام کرده باشند موجب ابطال فرم‌ها خواهد شد و بدیهی است فرم‌هاییکه ناقص باشند مورد قبول واقع نمی‌شوند .

این فرم‌ها قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس از تحویل به دبیرخانه مجمع به‌طور محرمانه نگهداری می‌شوند و تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .

بدیهی است مسئولیت نهائی در خصوص ارائه پیشنهاد ، تکمیل فرم ، مهر و امضاء و تحویل آن به دبیرخانه مجمع بعهده هریک از اعضاء مجمع خواهد بود .

نشانی دبیرخانه مجمع : تهران – خیابان شیخ بهایی شمالی – کوچه دوازده متری سوم – پلاک 4 – طبقه 3 – واحد7 غربی

ابراهیم شکوری

دبیـرمجمع و سرپرست دبیرکلی فدراسیون فـوتبال

انتهای پیام/4127/

http://ana.ir/i/466671
وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون فوتبال بی‌طرف است

وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون فوتبال بی‌طرف است

تشکیل کارگروه ویژه در انتخابات فدراسیون فوتبال

تشکیل کارگروه ویژه در انتخابات فدراسیون فوتبال

اعلام اسامی داوطلبان برای تصدی یک عضو باقی مانده هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

اعلام اسامی داوطلبان برای تصدی یک عضو باقی مانده هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

ارائه گزارش مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به AFC

ارائه گزارش مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به AFC

پیام تبریک فدراسیون فوتبال به مناسبت برگزاری مجمع انتخاباتی

پیام تبریک فدراسیون فوتبال به مناسبت برگزاری مجمع انتخاباتی