جمعه  09  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

ارائه گزارش مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به AFC

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 ساعت 15:45
علیرضا اسدی گزارش روند برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه داد.

به گزارش گروه ورزشی آنا،دبیرکل فدراسیون گزارشی در خصوص روند برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرد.

در نامه ارسالی علیرضا اسدی به ویندزور جان، دبیرکل AFC آمده است: «مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران با حضور وحید کاردانی به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 18 اردیبهشت 95 در تهران با موفقیت برگزار شد و اعضای زیر در پست ریاست و نایب رئیسی در جریان این انتخابات برگزیده شدند:

ریاست فدراسیون: مهدی تاج
نایب رئیس اول: علی کفاشیان
نایب رئیس سوم: الهه عرب عامری
خزانه‌دار: کوروش خزایی

در ادامه نامه، دکتر اسدی از حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از فوتبال ایران نیز تشکر کرده است.

http://ana.ir/i/84174
نشست هماهنگی مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برگزار شد

نشست هماهنگی مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برگزار شد

اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد مجمع انتخاباتی

اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد مجمع انتخاباتی