جمعه  20  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
اسلامی شدن دانشگاه‌ها/33

فرصت مطالعاتی فرهنگی به اساتید داده شود

دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 06:22
اعطای فرصت مطالعاتی فرهنگی و دینی به اساتید دانشگاه یکی از موضوعاتی است که مسئولان مربوط به اسلامی کردن دانشگاه‌ها باید به آن توجه کنند.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اسلامی شدن دانشگاه‌ها یکی از دغدغه‌های مهم نخبگان انقلابی است. باید جامعه علمی کشور برای رسیدن به قله‌های مدنظر در بیانیه گام دوم انقلاب، نسبت به اسلامی کردن دانشگاه‌ها بیش از گذشته فعالیت کنند.

در سلسله مطالب اسلامی شدن دانشگاه‌ها، به برخی از مؤلفه‌های یک استاد از عناصر سیاست‌های اجرایی اسلامی شدن دانشگاه‌ها پرداختیم.

در شماره قبلی گفته شد حمایت ویژه از پژوهش و مقالات فرهنگی و دینی اساتید دانشگاه یکی از موضوعاتی است که مسئولان مربوط به اسلامی کردن دانشگاه‌ها باید به آن توجه کنند.

مقوله فرهنگ یکی از مباحث مهم در دانشگاه‌هاست و از اساتیدی که در حوزه فرهنگی، مسائل علمی و پژوهشی فاخری تولید می‌کنند باید به نحو مطلوبی تقدیر شود.

مقام معظم رهبری درزمینهٔ فرهنگ فرموده‌اند: فرهنگ مثل هواست که انسان وقتی این هوا را استنشاق کرد، با هوایی که استنشاق کرده و آن جانی که گرفته، می‌تواند دو قدم بردارد و جلو برود؛ بقیه کارها همه برخاسته از آن چیزی است که شما استنشاق کرده‌اید. اگر چنانچه ‌جایی، هوای مسمومی تزریق بشود، نتیجه‌ای که در اندام‌ها دیده خواهد شد تابع آن مسمومیتی است که در این هواست. اگر فضا را با دود یا مخدری تخدیر کنند، وقتی شما آن را استنشاق کردید، رفتار شما متناسب با آن چیزی خواهد شد که استنشاق کرده‌اید؛ فرهنگ یک چنین حالتی دارد.

در این شماره به مؤلفه‌های دیگر اساتید از عناصر سیاست‌های اجرایی اسلامی شدن دانشگاه‌ها می‌پردازیم. اعطای فرصت مطالعاتی فرهنگی و دینی به اساتید دانشگاه یکی از موضوعاتی است که مسئولان مربوط به اسلامی کردن دانشگاه‌ها باید به آن توجه کنند.

برای اینکه کارآمدی یک استاد دانشگاه ارتقا پیدا کند و به رشد و تعالی برسد، اعزام او به دوره‌های فرصت مطالعاتی می‌تواند مؤثر واقع شود. فرصت مطالعاتی امتیاز خاصی است که استاد دانشگاه برای دستیابی به آن باید شرایط مدنظر دانشگاه را داشته باشد. در این دوره‌ها، اعضای هیئت‌علمی با دانشگاه مقصد مکاتباتی انجام داده و بر روی یک پروژه تمرکز و کار می‌کنند و به‌صورت تخصصی در رشته خود به تحقیق و پژوهش می‌پردازند.

استاد دانشگاه پس از طی کردن دوره فرصت مطالعاتی، با اندوخته‌ای فراوان به ایران بازمی‌گردد و نتایج مطالعات خود را به دانشگاه ارائه و کاربرد مطالب خود را در صورت امکان در دانشگاه اجرایی می‌کند.

چه خوب است که درزمینهٔ مطالعات فرهنگی و دینی، فرصت‌های مطالعاتی ویژه برای اساتید در نظر گرفته شود و اعضای هیئت‌علمی با سفر به کشورهای شرقی توشه‌های علمی بسیاری برای دانشگاه‌های ایرانی به ارمغان بیاورند.

انتهای پیام/۴۱۱۸/ن

http://ana.ir/i/385757
فرصت مطالعاتی، فرصتی که از دست می‌رود/ لزوم دقت جامعه دانشگاهی در ارتباط با صنعت

فرصت مطالعاتی، فرصتی که از دست می‌رود/ لزوم دقت جامعه دانشگاهی در ارتباط با صنعت

آغاز فرصت مطالعاتی استادان جدید از سال تحصیلی ۹۸_۹۹

آغاز فرصت مطالعاتی استادان جدید از سال تحصیلی ۹۸_۹۹

استاد دانشگاه باید به‌طور پیوسته مورد ارزیابی قرار بگیرد

استاد دانشگاه باید به‌طور پیوسته مورد ارزیابی قرار بگیرد

نظام نظارت بر اعضای هیئت‌علمی تقویت شود

نظام نظارت بر اعضای هیئت‌علمی تقویت شود

پایه‌های خودارزيابی اساتید تحکیم یابد

پایه‌های خودارزيابی اساتید تحکیم یابد

اساتید دانشگاه باید به‌صورت مداوم ارزیابی شوند

اساتید دانشگاه باید به‌صورت مداوم ارزیابی شوند

فرهنگ نقد و گفتگو در میان اساتید دانشگاه گسترش یابد

فرهنگ نقد و گفتگو در میان اساتید دانشگاه گسترش یابد

زمینه تشویق اساتید برای فعالیت بیشتر در حوزه‌های فرهنگی فراهم شود

زمینه تشویق اساتید برای فعالیت بیشتر در حوزه‌های فرهنگی فراهم شود

فعالیت عقیدتی سیاسی اساتید دارای نظم و انضباط باشد

فعالیت عقیدتی سیاسی اساتید دارای نظم و انضباط باشد

فعالیت سیاسی و فرهنگی اساتید قانونمند شود

فعالیت سیاسی و فرهنگی اساتید قانونمند شود

ارتباط اساتید حوزه و دانشگاه تقویت شود

ارتباط اساتید حوزه و دانشگاه تقویت شود

حرمت و شأن اساتید دانشگاه باید حفظ شود

حرمت و شأن اساتید دانشگاه باید حفظ شود

لزوم عملیاتی بودن تحقیقات صورت‌گرفته در مورد مسائل فرهنگی جوانان

لزوم عملیاتی بودن تحقیقات صورت‌گرفته در مورد مسائل فرهنگی جوانان

برگزاری فرصت مطالعاتی هنر و طراحی در دانشگاه نیوساوت‌ولز

برگزاری فرصت مطالعاتی هنر و طراحی در دانشگاه نیوساوت‌ولز

پژوهش‌های فرهنگی اساتید حمایت ویژه شود

پژوهش‌های فرهنگی اساتید حمایت ویژه شود

فعالیت‌ تربیتی اساتید پشتیبانی شود

فعالیت‌ تربیتی اساتید پشتیبانی شود

اساتید در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه مشارکت کنند

اساتید در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه مشارکت کنند

اساتید، دانشجویان را به مشارکت در بحث‌های آموزشی تشویق کنند

اساتید، دانشجویان را به مشارکت در بحث‌های آموزشی تشویق کنند

گزینش اساتید معارف اسلامی با حساسیت بیشتری دنبال شود

گزینش اساتید معارف اسلامی با حساسیت بیشتری دنبال شود

گزینش اساتید بر اساس پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب صورت گیرد

گزینش اساتید بر اساس پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب صورت گیرد

برای اصلاح روش‌های تدریس الگوهای جدید ارائه شود

برای اصلاح روش‌های تدریس الگوهای جدید ارائه شود

دانشجویان از نظر علمی و اخلاقی باید به‌صورت مستمر ارزیابی شوند

دانشجویان از نظر علمی و اخلاقی باید به‌صورت مستمر ارزیابی شوند

دانشجو عنصری اثرگذار در اسلامی شدن دانشگاه‌هاست

دانشجو عنصری اثرگذار در اسلامی شدن دانشگاه‌هاست

 استاد، مهم‌ترین عنصر در اسلامی شدن دانشگا‌ه‌هاست

استاد، مهم‌ترین عنصر در اسلامی شدن دانشگا‌ه‌هاست

رشد معنوی دانشجویان از ویژگی‌های دانشگاه اسلامی است

رشد معنوی دانشجویان از ویژگی‌های دانشگاه اسلامی است

اجرای سند دانشگاه اسلامی یکی از راه‌های رسیدن به اقتدار علمی است

اجرای سند دانشگاه اسلامی یکی از راه‌های رسیدن به اقتدار علمی است