سه شنبه  14  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
رئیس واحد کرج:

بازدهی علمی سرفصل‌های آموزشی با افزایش تولید مقالات علمی بهبود یابد

شنبه 12 خرداد 1397 ساعت 13:37
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سلسه نشست‌های خود در جمع استادان دانشکده‌های ادبیات و روانشناسی این دانشگاه بر بهبود بازدهی علمی سرفصل‌های آموزشی با افزایش تولید مقالات علمی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر محمدحسن برهانی فر در جمع استادان این دو دانشکده با تشریح روند آتی این دانشگاه از استادان خواست در ارتباط با دانشجویان تفاوت های آنان را با نسل های پیش از خود در نظر بگیرند.

وی با اشاره به میزان تاثیرگذاری استادان در شخصیت علمی و پژوهشی دانشجویان به آنان توصیه کرد با اتخاذ تعاملات علمی موثر در راستای بهره وری علمی دانشگاه حرکت کنند.

برهانی فر با تاکید بر رعایت دقیق سرفصل های آموزشی دروس گفت: «با افزایش تولیدات علمی اعم از مقالات ISI، طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و پایان نامه های کاربردی و منطبق بر نیاز روز جامعه می توان به بهبود بازده علمی و عملی سرفصل های آموزشی کمک کرد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در این نشست به بررسی مشکلات، مسائل و پیشنهادهای استادان و اعضای هیأت علمی دو دانشکده ادبیات و روانشناسی در خصوص مسائل آموزشی، پژوهشی، اداری و رفاهی پرداخت.

http://ana.ir/i/284573
استادان با آموزه‌های عملی و رفتاری الگوهای عینی به دانشجویان ارائه کنند

استادان با آموزه‌های عملی و رفتاری الگوهای عینی به دانشجویان ارائه کنند

استادان روانشناسی درمانگران آلام روحی جامعه هستند

استادان روانشناسی درمانگران آلام روحی جامعه هستند