میلاد جباری در گفتگو با خبرگزاری آنا؛ فراز و فرودهای ایجاد تئاتر کاربردی در ایران
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
کد خبر : 817148
07 آذر 1401 - 11:21

میلاد جباری در گفتگو با خبرگزاری آنا؛ فراز و فرودهای ایجاد تئاتر کاربردی در ایران

تصویربردار: امیر حسین جامه بزرگ
ارسال نظر