روایتی از مهجور ماندن «رزم آوران» ورزشی برآمده از فرهنگ ایرانی
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
کد خبر : 818015
12 آذر 1401 - 10:58

روایتی از مهجور ماندن «رزم آوران» ورزشی برآمده از فرهنگ ایرانی

تصویربردار: زهرا فراست
ارسال نظر