شنبه  05  مهر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

دانشگاه آزاد اسلامی اقلید نخستین آزمون آسکی پرستاری را تجربه کرد

يكشنبه 24 تیر 1397 ساعت 08:55
نخستین دوره آزمون عملی جامع پس‌کارورزی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در مرکز مهارت‌های بالینی این دانشگاه با حضور 72 نفر از دانشجویان ورودی 93 برگزار شد.

مدیرگروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا اظهار کرد:‌ «آزمون آسکی برای نخستین بار در دانشکده پرستاری اقلید در دو نوبت صبح و عصر و در 10 ایستگاه کتبی و عملی و با حضور سوپروایزر آزمون، اعضای کمیته اجرایی و اعضای هیات علمی گروه برگزار شد.»

الهام خوشاب افزود: «آزمون آسکی یک آزمون بالینی ساختاریافته عینی است که از شناخته شده‌ترین روش‌ها برای آزمون مهارت‌های بالینی دانشجویان است. در این آزمون از بیش از یک روش ارزیابی در ایستگاه‌های جداگانه برای ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان استفاده می‌شود و این امر باعث می‌شود دانشجویان پرستاری برای ورود به عرصه بهداشت و درمان در سطح جامعه با یک مقیاس یکسان مورد سنجش قرار گرفته، کیفیت خدمات پرستاران در آینده ارتقا یابد.»

وی با تشریح نوع برگزاری آزمون OSCE گفت: «در این روش، آزمون دهندگان با حضور استادان خود در ایستگاه‌های جداگانه که شش حیطه اصلی فرایند پرستاری- مهارت‌های پایه پرستاری- دارو و مایع درمانی– پروسیجرهای استریل- مراقبت از مادر و کودک و بهداشت جامعه – آموزش به مددجو و خانواده را دربرمی‌گرفت مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند. ارزشیابی براساس فرم‌های تدوین شده از سوی گروه پرستاری صورت گرفت و معیار نمره قبولی، کسب نمره حداقل 14 انجام شد.»

انتهای پیام/

http://ana.ir/i/295167
حضور حدود 50 دانشجو در آزمون آسکی دانشگاه آزاد اسلامی آباده

حضور حدود 50 دانشجو در آزمون آسکی دانشگاه آزاد اسلامی آباده

آزمون آسکی جایگاه برجسته‌ای در برنامه‌های آموزشی دانشگاه دارد

آزمون آسکی جایگاه برجسته‌ای در برنامه‌های آموزشی دانشگاه دارد

رقابت بیش از 100 دانشجو در آزمون پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

رقابت بیش از 100 دانشجو در آزمون پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

دیدار دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی اقلید با 2 جانباز دفاع مقدس

دیدار دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی اقلید با 2 جانباز دفاع مقدس