رویه جاری چاپ مقاله؛ عامل تقویت دیپلماسی علمی یا مانع افزایش خلاقیت؟
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
کد خبر : 825993
24 دی 1401 - 15:36

رویه جاری چاپ مقاله؛ عامل تقویت دیپلماسی علمی یا مانع افزایش خلاقیت؟

مناظره بین دو برگزیده جایزه البرز( نوبل ایرانی) پیرامون موضوع «رویه جاری چاپ مقاله عامل تقویت دیپلماسی علمی یا مانع افزایش خلاقیت؟ » مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تصویربردار: مهدی صالحی
ارسال نظر