جمعه  20  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
تازه‌های نشر دانشگاه آزاد اسلامی؛

تألیف کتاب «اصول طراحی معماری خانه سالمندان» از سوی هیأت علمی واحد یادگار امام شهرری

يكشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 13:43
کتاب «اصول طراحی معماری خانه سالمندان» از سوی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دفتر انتشارات اول و آخر، کتاب «اصول طراحی معماری خانه سالمندان» نوشته محمد مهدی غیایی از اعضای هیأت علمی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری را منتشر کرد.

در خلاصه‌ای از کتاب آمده است: «با توجه به روند افزاینده تعداد سالمندان در کشور، توجه به این قشر و نیازهای آنها در این دوران بسیار با اهمیت است و به تبع آن فضاهای نگهداری از آنها نیز باید با دقت نظر طراحی شده و امید بخش باشد. کتاب اصول طراحی معماری خانه سالمندان کوشیده است تا با نگاه به ویژگی‌های روان شناختی این افراد به ارائه الگوهای طراحی معماری پرداخته و نمونه‌های مشابه ارزشمند در این حوزه را معرفی کند.»

این کتاب حاصل تلاش مشترک دکتر محمد مهدی غیایی، رئیس دانشکده هنر و معماری و خانم مهندس فرزانه سادات میری است.

http://ana.ir/i/267160
کتاب «مسئولیت اجتماعی مدیران در سازمان» چاپ و منتشر شد

کتاب «مسئولیت اجتماعی مدیران در سازمان» چاپ و منتشر شد

ترجمه کتاب «راهنمایی کاربری نگارش مقاله برای مجلات ISI دارای ضریب تأثیر»

ترجمه کتاب «راهنمایی کاربری نگارش مقاله برای مجلات ISI دارای ضریب تأثیر»

چاپ و انتشار کتاب «اندیشه‌های انتقادی گرینبرگ در گستره فرمالیسم هنری»

چاپ و انتشار کتاب «اندیشه‌های انتقادی گرینبرگ در گستره فرمالیسم هنری»

سالمندان عامل تحکیم بنیان خانواده‌های موفق هستند

سالمندان عامل تحکیم بنیان خانواده‌های موفق هستند