شنبه  05  مهر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

علیزاده: همه رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه دارای اعتبار قانونی است

دوشنبه 24 خرداد 1395 ساعت 09:56
11 رشته دوره دکتری تخصصی و 11 رشته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه بر اساس قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367/2/14 مجلس شورای اسلامی ابلاغ شماره 14680/ ق 5 مورخ 1367/2/28 اعتبار قانونی دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه در این باره عنوان کرد: «در دوره دکتری تخصصی، رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی، الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، برنامه ریزی درسی، فلسفه تعلیم و تربیت، تاریخ– تاریخ ایران بعد از اسلام، تاریخ– تاریخ اسلام، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی، مدیریت آموزشی و مدیریت بازرگانی و در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های علوم تربیتی– برنامه‌ریزی درسی، حقوق بین‌الملل، تاریخ– تاریخ ایران باستان، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی– بازاریابی، حسابداری، تربیت بدنی و علوم ورزشی– روانشناسی ورزشی، مهندسی عمران مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی و علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی لازم برای ادامه فعالیت را کسب کرده است.»

دکتر محمدعلی علیزاده گفت: «بر اساس ابلاغیه تایید و تصویب رشته محل‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، رشته کارشناسی علوم قضایی در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه و رشته علمی کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر در مرکز آموزشی خواف نیز مجوزهای لازم را اخذ کرد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه تصریح کرد: «با ابلاغ مصوبات قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی از سوی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی همه رشته‌های دوره دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه دارای اعتبار قانونی است و متقاضیان آموزش عالی بدون دغدغه می‌توانند در رشته مورد نیاز ادامه تحصیل دهند.»

http://ana.ir/i/93287