يكشنبه  22  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
قوانین دانشجویی/1؛

آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی

سه شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 07:10
دانشگاه برای تربیت متخصصان و نیروهای متعهد در تمامی حوزه‌های لازم در جامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های آموزشی عالی کشور، در پی استفاده بهینه از ظرفیت‌ها است.

به گزارش خبرنگار حوزه صنفی گروه دانشگاه خبرگذاری آنا، دانشگاه برای تربیت متخصصان و نیروهای متعهد در تمامی حوزه‌های لازم در جامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های آموزشی عالی کشور، در پی استفاده بهینه از ظرفیت‌ها است که باید متناسب با نیازهای جامعه تربیت و با ایجاد هماهنگی‌های لازم به‌کارگرفته شود.

به استناد بندهای دوم و هشتم و دوازدهم ماده سه آئین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28 مهر 93، آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاه‌هایی انجام می‌پذیرد که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و دانشجو دریکی از دوره‌های آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته‌شده، ثبت‌نام کرده و مشغول به تحصیل می‌شود.

شیوه‌های آموزشی دانشجویان به سه طریق اجرا می‌شود که در سیستم آموزشی حضوری، دانشجو به‌صورت تمام‌وقت در فعالیت‌های آموزشی دانشگاه شرکت می‌کند و در سیستم غیرحضوری، حضور فیزیکی دانشجو در فعالیت‌های آموزشی الزامی نیست.

 نوع سوم شیوه‌های آموزشی، سیستم غیرحضوری است که بخشی از آن به‌صورت حضوری و بخشی از آن به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

طبق آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) عضو هیئت‌علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی که از سوی دانشگاه انتخاب می‌شود تا راهنمای تحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانش‌آموختگی باشد، به‌عنوان راهنمای آموزشی در دانشگاه شناخته می‌شود.

برنامه درسی دانشجو در دوره‌های کاردانی و کارشناسی توسط شورای عالی به تصویب رسیده است که باهدفی مشخص، مجموعه‌ای از دروس  را دربر می‌گیرد.

در دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) دانشجو با واحد درسی دانشگاهی سروکار دارد که مفاد آن برای هر واحد نظری 16 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید علمی) 48 ساعت، کارورزی یا کار در عرصه 64 ساعت و کارآموزی 120 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره‌ تابستان طبق برنامه درسی مصوب اجرا می‌شود.

انتهای پیام/4108/ 4007/خ

http://ana.ir/i/354237
کار دانشجویی زمینه‌ساز کسب تجربه‌ علمی برای دانشجویان

کار دانشجویی زمینه‌ساز کسب تجربه‌ علمی برای دانشجویان

وظایف شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی

وظایف شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی

شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

اصول حفظ آرامش در زندگی خوابگاهی

اصول حفظ آرامش در زندگی خوابگاهی

تنوع‌های زندگی در خوابگاه دانشجویی

تنوع‌های زندگی در خوابگاه دانشجویی

وظایف شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

وظایف شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

كميته ناظر بر نشريات دانشجویی و وظایف آن

كميته ناظر بر نشريات دانشجویی و وظایف آن

 از ایده ایجاد کانون فرهنگی دانشجویی تا ارائه تقاضا به دانشگاه

از ایده ایجاد کانون فرهنگی دانشجویی تا ارائه تقاضا به دانشگاه

بایدها و نبایدهای کانون‌های فرهنگی دانشجویی

بایدها و نبایدهای کانون‌های فرهنگی دانشجویی

نشریات دانشجویی با هدف ایجاد فضای سالم فعالیت می‌کند

نشریات دانشجویی با هدف ایجاد فضای سالم فعالیت می‌کند