دوشنبه  23  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
تازه‌های نشر دانشگاه آزاد اسلامی؛

چاپ و انتشار کتاب «اندیشه‌های انتقادی گرینبرگ در گستره فرمالیسم هنری»

سه شنبه 25 تیر 1398 ساعت 12:39
کتاب اندیشه‌های انتقادی گرینبرگ در گستره فرمالیسم هنری توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا تألیف و از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از فسا، کتاب اندیشه‌های انتقادی گرینبرگ در گستره فرمالیسم هنری از سوی مریم جمالی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا تألیف و از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری این واحد دانشگاهی به چاپ رسید.

این کتاب شامل پیشگفتار از محمد ضمیران و چهار بخش است. نویسنده در پیشگفتار به خاستگاه فرهنگ و هنر مدرن با رویکرد نقادانه با تکیه بر دستاوردهای عمدی کلمنت گرینبرگ، اندیشمند و منتقد معاصر پرداخته است.

یکی از مهم‌ترین رویکردهای منتقدانه گرینبرگ توجه وی به عامل فرم و فرمالیسم بود. در حقیقت رهیافت وی به مدرنیسم، ریشه در برداشت وی نسبت به فرم و فرمالیسم داشت. بدیهی است که مفهوم فرم هنری دارای معانی و ابعاد گوناگون و مبهمی است. حتی معنای دقیق فرمالیسم همه بر مفهوم فرم تکیه دارد.

به گزارش آنا، در بخش نخست این کتاب به زندگینامه و دیدگاه کلمنت گرینبرگ، رویکردهای نقادانه گرینبرگ در عرصه هنرهای تجسمی، جایگاه مفهوم ذوق در رویکردهای انتقادی گرینبرگ در نقد هنری و ... پرداخته است.

در بخش دوم به نقد هنری پویه‌های آن، شرح و توصیف اثر هنری، مقایسه ارزش‌گذاری و صدور حکم و ... پرداخته است.

در بخش سوم به ظهور و شکل‌گیری فرمالیسم هنری، ابعاد معناشناختی واژه فرم، پیدایش فرمالیسم مدرن، بررسی و ارزیابی رویکردهای فرمالیستی هنر و ... پرداخته است.

این کتاب در 126 صفحه در قطع وزیری با جلد معمولی و به قیمت 300 هزار ریال به تیراژ هزار جلد به بازار عرضه شده است.

مریم جمالی با حوصله و دقت درخور ستایش، زمینه‌های حائز اهمیتی را در تحلیل اندیشه‌های گرینبرگ در قلمرو فرمالیسم مدرن مورد موشکافی و تحلیل قرار داده و راه را بر پژوهندگان آینده در مبحث فرمالیسم، مدرنیسم و دستاوردهای گرینبرگ در نقد هنری مدرن هموار کرده است.

چاپ و انتشار کتاب «اندیشه‌های انتقادی گرینبرگ در گستره فرمالیسم هنری»

انتهای پیام/4103/4062/

http://ana.ir/i/404922
چاپ 220 عنوان اثر در انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چاپ 220 عنوان اثر در انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

میزان هم‌افزایی را می‌توان با برنامه‌ریزی منظم و هدفمند افزایش داد

میزان هم‌افزایی را می‌توان با برنامه‌ریزی منظم و هدفمند افزایش داد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا در 17 رشته کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا در 17 رشته کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد

کتاب روش‌های پردازش عددی به بازار نشر رسید

کتاب روش‌های پردازش عددی به بازار نشر رسید

کتاب «شأن هستی شناختی عشق و آفرینش انسان» منتشر شد

کتاب «شأن هستی شناختی عشق و آفرینش انسان» منتشر شد

تألیف کتاب «اصول طراحی معماری خانه سالمندان» از سوی هیأت علمی واحد یادگار امام شهرری

تألیف کتاب «اصول طراحی معماری خانه سالمندان» از سوی هیأت علمی واحد یادگار امام شهرری

تازه‌های کتاب دانشگاه آزاد اسلامی یزد

تازه‌های کتاب دانشگاه آزاد اسلامی یزد

سالن دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه کتاب، میزبان علاقه‌مندان/ تازه‌های نشر دانشگاه با 50 درصد تخفیف

سالن دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه کتاب، میزبان علاقه‌مندان/ تازه‌های نشر دانشگاه با 50 درصد تخفیف